gemeente Steenbergen | Home

Sitemap

 1. Toptaken
  1. Bouwen en Verbouwen
  2. Contact, adres en openingstijden
  3. Afspraak maken
  4. Melding maken
  5. Belastingen / WOZ / Bezwaar
  6. Vraagwijzer
  7. Verkiezingen
  8. Afval
  9. Verhuizen
  10. Uittreksel BRP
  11. Paspoort/ Identiteitskaart
  12. Afspraak maken tijdelijk niet mogelijk
  13. Bouwen en verbouwen
  14. Meer onderwerpen
  15. Nieuws
  16. Afval
  17. Melding maken gemeente
 2. nieuws en persberichten
  1. Elektrische deelauto?s in Steenbergen en Dinteloord
  2. Rookvrije zwembaden in de gemeente Steenbergen
  3. Vergadering Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 29 maart 2023
  4. ?DE HERAUT? VOOR V.V. STEENBERGEN
  5. Proces-verbalen en definitieve uitslag verkiezingen Provinciale Staten en waterschap Brabantse Delta
  6. Iedereen doet mee met de Vestingloop in Steenbergen
  7. Een enorme stap in de Energietransitie
  8. Voorlopige uitslag verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap Brabantse Delta in gemeente Steenbergen
  9. Werkbezoek minister Hanke Bruins Slot aan Steenbergen
  10. Voorlopige uitslag verkiezingen Provinciale Staten in gemeente Steenbergen
  11. Opkomstpercentages verkiezingen tot en met woensdag 15 maart 20.00 uur
  12. Opkomstpercentages verkiezingen tot en met woensdag 15 maart 14.00 uur
  13. Opkomstpercentages verkiezingen tot en met woensdag 15 maart 10.00 uur
  14. Regio West-Brabant West ondertekent woondeal met minister De Jonge
  15. Voorgenomen woningbouwontwikkeling in Kruisland
  16. Praat mee over de woonzorgvisie van de gemeente
  17. Spreekuren wijkBOA's
  18. Nieuwe beheerder in ?t Cromwiel
 3. Afspraak maken
  1. Afspraak maken
 4. Inwoners overzicht
  1. Mijn Gemeente App
   1. Download MijnGemeente App
  2. Afval
   1. Inzamelroutes
    1. Buitengebied inzameling restafval
    2. Inzameling oud papier containers aan huis
    3. Inzamelschema oud papier en karton 2023
    4. Maandag (gft-afval en plastic/pmd-afval)
    5. Dinsdag (gft-afval en plastic/pmd-afval)
    6. Woensdag (gft-afval en plastic/pmd-afval)
    7. Donderdag (gft-afval en plastic/pmd-afval)
    8. Inzameldagen rondom feestdagen 2023
   2. Algemene informatie
   3. Algemene informatie
   4. Afval
   5. Inzamelroutes 2023
   6. Veelgestelde vragen
   7. De digitale afvalkalender en afvalapp
   8. Vetinzameling
   9. Grof huishoudelijk afval
   10. Restafval
   11. Plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons (PMD)
   12. Oud papier en karton
   13. Groente, fruit en tuin
   14. Containers voor grondstoffen aan huis
   15. Buitengebied routes inzameling restafval 2023
   16. Inzameling oud papiercontainers aan huis 2023
   17. Inzamelschema oud papier en karton 2023 (overzicht zonder straatnamen)
   18. Inzamelroute 1: maandag (gft-afval en plastic/pmd-afval)
   19. Inzamelroute 2: dinsdag (gft-afval en plastic/pmd-afval)
   20. Inzamelroute 3: woensdag (gft-afval en plastic/pmd-afval)
   21. Inzamelroute 4: donderdag (gft-afval en plastic/pmd-afval)
   22. Inzameldagen rondom feestdagen 2023
  3. Belastingen
   1. Soorten belastingen
    1. Rioolheffing
    2. Afvalstoffenheffing
    3. Forensenbelasting
    4. Onroerende zaakbelasting (OZB)
    5. Toeristenbelasting
    6. Hondenbelasting
   2. Belastingen
    1. WOZ-loket tijdelijk niet bereikbaar
    2. Gemeentelijke belastingen en heffingen
   3. Terugbelverzoek naar aanleiding van de belastingaanslag
   4. Bezwaar tegen belastingaanslag
   5. Bezwaar WOZ-waarde / gemeentelijke belastingen
   6. Aanslag gemeentelijke heffingen
   7. Automatische incasso
   8. Kwijtschelding
   9. Toelichting kwijtschelding
   10. WOZ-waarde
   11. WOZ taxatieverslag
   12. Soorten belastingen
   13. Aanslag gemeentelijke heffingen
   14. Bezwaar WOZ-waarde / gemeentelijke belastingen?
   15. Afvalstoffenheffing
   16. Automatische incasso
   17. Forensenbelasting
   18. Kwijtschelding
   19. Toelichting formulier kwijtschelding
   20. Onroerendezaakbelasting (OZB)
   21. Rioolheffing
   22. WOZ Taxatieverslag
   23. WOZ-waarde
   24. Hondenbelasting
   25. Toeristenbelasting
  4. Bouwen en verbouwen
   1. Digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning
    1. Digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning
   2. Aanvraagmogelijkheden en termijnen
    1. Aanvraagmogelijkheden en termijnen
   3. Vergunningvrij bouwen, vergunningscheck en vooroverleg
    1. Vergunningsvrij bouwen, Vergunningscheck en Vooroverleg
   4. Starterslening
    1. Koop je huis in Steenbergen met een starterslening!
   5. Bestemmingsplannen
    1. Bestemmingsplannen
    2. Bestemmingsplannen
   6. Woningbouwprojecten
    1. Centrumplan Welberg
    2. Groeninrichting nieuwbouwwijk Pinas
    3. Woonwijk Buiten de Veste
    4. Groeninrichting nieuwbouwwijk Pinas
    5. Centrumplan Welberg
    6. Woonwijk Buiten de Veste fase 3 in Steenbergen
    7. Tekening, woonrijp maken Bastion
   7. Bouwen en Verbouwen
  5. Jeugd en Onderwijs
   1. Kinderopvang
    1. Kinderopvang
  6. Openingstijden
   1. Alle openingstijden
  7. Recreatie
   1. Evenementen
   2. Recreatie
  8. Sportaccommodaties
   1. Sportaccommodaties
  9. Subsidie
   1. Subsidiesoorten
    1. Subsidiesoorten
    2. Jubileumsubsidie
    3. Startsubsidie
    4. Incidentele activiteitensubsidie
    5. Basissubsidie
    6. Structurele activiteitensubsidie
    7. Budgetsubsidie
   2. Meestgestelde vragen
    1. Meest gestelde vragen over subsidies
    2. Aanvraagprocedure
    3. Wat wordt bedoelt met de term ?sociale infrastructuur??
    4. Wat moet ik bij een subsidieaanvraag meesturen?
    5. Wanneer krijg ik te horen of mijn subsidieaanvraag wordt toegekend of niet?
    6. Wanneer moet een subsidieaanvraag voor een startsubsidie binnen zijn?
    7. Wanneer moet een subsidieaanvraag voor een incidentele activiteitensubsidie binnen zijn?
    8. Wanneer moet een subsidieaanvraag voor een jubileum binnen zijn?
    9. Wanneer moet de subsidieaanvraag voor een budget-, doelgroepen- of waarderingssubsidie binnen zijn?
   3. Initiatievenfonds
    1. Initiatievenfonds
   4. Subsidiesoorten
  10. Trouwen
   1. Locaties en tarieven
    1. Zelf een locatie kiezen
     1. Trouwen op locatie
    2. Locaties & tarieven
    3. Tarieven bij huwelijk of geregistreerd partnerschap in het jaar 2023
   2. Trouwambtenaren (babsen)
    1. Babs voor een dag
    2. De trouwambtenaren stellen zich voor
    3. Kees Smit
    4. Loes Baselier
    5. Patricia van Oers
    6. Wendy Tuns-Sala
    7. Leonie Kraan
    8. Jolanda Botman - Geers
   3. Trouwen in Steenbergen
  11. Werk en inkomen
   1. Hoogte van uw inkomen en vermogen
  12. Veiligheid
   1. Jaarwisseling 2022/2023
   2. Een AED voor een Hartveilige woonomgeving
   3. Wolf in West-Brabant
   4. Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente steenbergen (apv)
   5. Openbare orde en Veiligheid
   6. Rampenbestrijding en crisisbeheersing
   7. Heel Steenbergen Hartveilig!
  13. Verkiezingen
   1. Openbare kennisgevingen verkiezing
   2. Stemmen
    1. Stemmen: Hoe werkt dat?
    2. Hoe werkt stemmen? (filmpje)
    3. Hoe werkt stemmen? (PDF)
   3. Stemhulp
    1. Stemhulp Waterschaps - verkiezingen 2023
    2. Stemwijzer Provinciale Statenverkiezingen
    3. Stemhulp Provinciale Statenverkiezing
   4. Openbare Kenissgevingen
    1. Openbare zitting 16 maart
    2. Openbare zitting 16 maart
   5. infographic Provinciale staten en waterschapsverkiezingen 15 maart 2023
   6. Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2023
   7. Stemmen tellen
   8. Openbare kennisgevingen
   9. Nieuwsberichten
   10. Processen Verbaal stembureaus Provinciale Statenverkiezingen
   11. Processen Verbaal stembureaus Waterschaps- verkiezingen
   12. Stemmen tellen en het vaststellen van de uitslag
   13. Melding van eventuele fouten aan het CSB
   14. 15 maart 2023: Verkiezingen Provinciale Staten en waterschap Brabantse Delta
  14. Zorg en ondersteuning
   1. Adviesraad Sociaal Domein
    1. Adviesraad Sociaal Domein
   2. Vrijwilligersverzekering
    1. Vrijwilligersverzekering
    2. Praktische informatie over de vrijwilligersverzekering
    3. Wat is er verzekerd?
    4. Er is schade, wat nu?
    5. Veelgestelde vragen
    6. Contact
   3. Hulp nodig in gemeente Steenbergen?
  15. Werken in de wijk
   1. Stadspark Steenbergen
    1. Stadspark van Steenbergen
   2. Herinrichting Westzijstraat en omgeving
   3. Herinrichting Steenbergseweg
   4. Stadspark van Steenbergen
   5. Herinrichting Blauwstraat
   6. Werken in de wijk
   7. Aanleg glasvezelnetwerk in kernen Steenbergen en Welberg
   8. Herinrichting Steenbergseweg
   9. Herinrichting Blauwstraat
   10. Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan
   11. Herinrichting Westzijstraat en omgeving
  16. Kerncoördinatoren
  17. Meldingen
   1. Wat kan ik melden bij de gemeente?
   2. Meer informatie over gevonden of verloren voorwerpen
   3. Melding drugsdumpingen, openbare orde, dier in nood of aangifte doen
   4. Melding overlast in het buitengebied
   5. Melding vissen of het stropen van vissen
   6. Melding verontreiniging van oppervlaktewater
   7. Melding arbeidsuitbuiting, illegale arbeid, arbeids - omstandigheden of arbeidstijden
   8. Anonieme melding zware criminaliteit of transport van gevaarlijke stoffen
   9. Melding verkeerslawaai of uitlaatgassen
   10. Melding voedselveiligheid, uitrijden van mest, bestrijdingsmiddelen of roken waar dit niet mag
   11. Melding lawaai van vliegtuigen
   12. Melding milieuoverlast (o.a. geur-, geluid-, stof-, lichthinder, bodem- of lucht verontreiniging)
   13. Calamiteitenlijn en andere belangrijke telefoonnummers
   14. Ik twijfel waar ik mijn melding moet doen
   15. Wat kan ik melden bij de gemeente?
   16. Melding drugsdumpingen, openbare orde, dier in nood of aangifte doen.
   17. Twijfelt u of u een melding moet maken?
   18. Melding overlast in het buitengebied.
   19. Melding vissen of het stropen van vissen.
   20. Melding verontreiniging van oppervlaktewater
   21. Melding arbeidsuitbuiting, illegale arbeid, arbeidsomstandigheden of arbeidstijden
   22. Anonieme melding zware criminaliteit of transport van gevaarlijke stoffen
   23. Melding verkeerslawaai of uitlaatgassen
   24. Melding voedselveiligheid, uitrijden van mest, bestrijdingsmiddelen of roken waar dit niet mag
   25. Melding lawaai van vliegtuigen
   26. Melding milieuoverlast (geur-, geluid-, stof-, licht- of trillingshinder, bodem- of luchtverontreiniging)
   27. Calamiteitenlijn en andere belangrijke telefoonnummers
  18. Oplichting
   1. Phishing
   2. Apparaten en gegevens beschermen
   3. De grootste oplichtingstrucs en digitale gevaren
   4. Oplichting
  19. klanttevredenheid
   1. Klanttevredenheid: wat vindt u van onze dienstverlening?
  20. Energiecrisis
   1. Inwoners
    1. Aanvraagformulier tijdelijk ondersteuningsfonds
    2. Duurzaam Steenbergen
    3. Meer informatie (tijdelijk ondersteuningsfonds)
    4. Tijdelijk Noodfonds Energie
    5. Aanvragen bijdrage
    6. Tijdelijk Ondersteuningsfonds
   2. Maatschappelijke organisaties
    1. Tijdelijke Energiekosten Regeling (TEK)
    2. Subsidieregeling
    3. Subsidieregeling
    4. Tijdelijke Energiekosten Regeling (TEK)
   3. Ondernemers
    1. Tijdelijke Energiekosten Regeling (TEK)
    2. Tijdelijke Energiekosten Regeling (TEK)
   4. Inwoners
   5. Maatschappelijke organisaties
   6. Ondernemers
   7. Steunmaatregelen tijdens de energiecrisis
   8. Energiebesparende tips
   9. Energiebesparende tips
  21. Overzicht inwoners
 5. Openingstijden
  1. Alle openingstijden
 6. Jaarrekening
  1. Financiele stukken
 7. transitievisie
  1. transitievisie
 8. duurzaam
  1. NK Tegelwippen 2023 - doe ook mee!
  2. Duurzaamheid in de gemeente Steenbergen
  3. Webinar over aardgasvrij wonen ? april 2022
  4. Buurtactie Energiezuinig Wonen Zeeheldenbuurt Dinteloord ? februari en maart 2022
  5. Isolatieactie Steenbergen ? februari en maart 2022
  6. Duurzaamheid in de gemeente Steenbergen
 9. Privacyverklaring
  1. Welke persoonsgegevens gebruikt de gemeente en waarom?
  2. Wat zijn mijn privacyrechten?
  3. Hoe maak ik gebruik van mijn privacyrechten?
  4. Deelt de gemeente mijn persoonsgegevens met anderen?
  5. Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over het gebruik van mijn persoonsgegevens?
  6. Welke maatregelen treft de gemeente voor de beveiliging van mijn persoonsgegevens?
  7. Hoe lang bewaart de gemeente mijn persoonsgegevens?
  8. Wie is er verantwoordelijk voor het gebruik van mijn persoonsgegevens?
  9. Welke wet- en regelgeving is van toepassing en wie houdt er toezicht?
  10. Maakt de gemeentelijke website gebruik van cookies?
 10. Kalender
 11. Geveltuintje
  1. Geveltuintje
 12. economische kracht
  1. Beleidskader economische kracht
 13. cjgsteenbergen
  1. Vraagwijzer
 14. Agenda
  1. Agenda
 15. Ondernemers
  1. Agenda
   1. Agenda
  2. Ondernemers