gemeente Steenbergen | Home

Sitemap

 1. Toptaken
  1. Contact, adres en openingstijden
  2. Afspraak maken
  3. Melding maken
  4. Vraagwijzer
  5. Afval
  6. Verhuizen
  7. Uittreksel BRP
  8. Paspoort/ Identiteitskaart
  9. Belastingen/WOZ/Bezwaar
  10. Bouwen en verbouwen
  11. Nieuws
  12. Meer onderwerpen
  13. Verkiezingen
  14. Afval
  15. Melding maken gemeente
  16. Afspraak maken tijdelijk niet mogelijk
 2. Afspraak maken
  1. Afspraak maken
 3. Inwoners overzicht
  1. Actueel
   1. Arbeidsmigratie
    1. Arbeidsmigranten in de gemeente Steenbergen
    2. Resultaten ik praat mee over arbeidsmigratie
   2. Steenbergen 2022
   3. Oekraïne
    1. Nieuws
     1. Leefgeld vluchtelingen
    2. Wilt u helpen?
    3. Hulp nodig?
    4. Wie heeft er recht op leefgeld?
    5. Hoe bereidt onze Veiligheidsregio Midden-West Brabant zich voor?
    6. Welke hulpacties zijn er in onze gemeente van inwoners?
    7. Hulp nodig?
    8. Wilt u helpen?
  2. Mijn Gemeente App
   1. Download MijnGemeente App
  3. Afval
   1. Afval
   2. De digitale afvalkalender en afvalapp
   3. Veelgestelde vragen
   4. Vetinzameling
   5. Grof huishoudelijk afval
   6. Restafval
   7. Plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons (PMD)
   8. Oud papier en karton
   9. Groente, fruit en tuin
   10. Containers voor grondstoffen aan huis
   11. Buitengebied routes inzameling restafval 2022
   12. Inzameling oud papiercontainers aan huis 2022
  4. Belastingen
   1. Bezwaar tegen belastingaanslag 2022
   2. Aanslag gemeentelijke heffingen
   3. Afvalstoffenheffing
   4. Automatische incasso
   5. Forensenbelasting
   6. Hondenbelasting
   7. Kwijtschelding
   8. Toelichting formulier kwijtschelding
   9. Onroerendezaakbelasting (OZB)
   10. Rioolheffing
   11. Toeristenbelasting
   12. WOZ Taxatieverslag
   13. WOZ-waarde
   14. Bezwaar WOZ-waarde
   15. Terugbelverzoek naar aanleiding van de belastingaanslag
  5. Bouwen en verbouwen
   1. Digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning
    1. Digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning
   2. Aanvraagmogelijkheden en termijnen
    1. Aanvraagmogelijkheden en termijnen
   3. Vergunningvrij bouwen, vergunningscheck en vooroverleg
    1. Vergunningsvrij bouwen, Vergunningscheck en Vooroverleg
   4. Starterslening
    1. Koop je huis in Steenbergen met een starterslening!
   5. Bestemmingsplannen
    1. Bestemmingsplannen
    2. Bestemmingsplannen
   6. Woningbouwprojecten
    1. Woningbouwprojecten
    2. Groeninrichting nieuwbouwwijk Pinas
    3. Centrumplan Welberg
    4. Woonwijk Buiten de Veste fase 3 in Steenbergen
    5. Tekening, woonrijp maken Bastion
   7. Bouwen en Verbouwen
  6. Jeugd en Onderwijs
   1. Kinderopvang
    1. Kinderopvang
  7. Openingstijden
   1. Alle openingstijden
   2. Calamiteitenlijn en andere belangrijke telefoonnummers.
  8. Recreatie
   1. Recreatie
  9. Sportaccommodaties
   1. Sportaccommodaties
  10. Subsidie
   1. Subsidiesoorten
    1. Subsidiesoorten
    2. Jubileumsubsidie
    3. Startsubsidie
    4. Incidentele activiteitensubsidie
    5. Basissubsidie
    6. Structurele activiteitensubsidie
    7. Budgetsubsidie
   2. Meestgestelde vragen
    1. Meest gestelde vragen over subsidies
    2. Aanvraagprocedure
    3. Wat wordt bedoelt met de term ?sociale infrastructuur??
    4. Wat moet ik bij een subsidieaanvraag meesturen?
    5. Wanneer krijg ik te horen of mijn subsidieaanvraag wordt toegekend of niet?
    6. Wanneer moet een subsidieaanvraag voor een startsubsidie binnen zijn?
    7. Wanneer moet een subsidieaanvraag voor een incidentele activiteitensubsidie binnen zijn?
    8. Wanneer moet een subsidieaanvraag voor een jubileum binnen zijn?
    9. Wanneer moet de subsidieaanvraag voor een budget-, doelgroepen- of waarderingssubsidie binnen zijn?
   3. Initiatievenfonds
    1. Initiatievenfonds
   4. Subsidiesoorten
  11. Trouwen
   1. Locaties en tarieven
    1. Zelf een locatie kiezen
     1. Zelf een locatie kiezen
    2. Locaties & tarieven
    3. Tarieven bij huwelijk of geregistreerd partnerschap in het jaar 2022
   2. Trouwambtenaren (babsen)
    1. Babs voor een dag
    2. De trouwambtenaren stellen zich voor
    3. Kees Smit
    4. Loes Baselier
    5. Patricia van Oers
    6. Wendy Tuns-Sala
    7. Valesca Malipaard
    8. Leonie Kraan
    9. Jolanda Botman - Geers
   3. Trouwen in Steenbergen
  12. Werk en inkomen
   1. Hoogte van uw inkomen en vermogen
  13. Veiligheid
   1. Jaarwisseling 2022/2023
   2. Een AED voor een Hartveilige woonomgeving
   3. Wolf in West-Brabant
   4. Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente steenbergen (apv)
   5. Openbare orde en Veiligheid
   6. Rampenbestrijding en crisisbeheersing
   7. Heel Steenbergen Hartveilig!
  14. Verkiezingen
   1. Openbare kennisgevingen verkiezing
    1. Gemeenteraadsverkiezingen 2022
   2. nieuws
    1. Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen definitief vastgesteld
    2. Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen gemeente Steenbergen
    3. Openbare zitting Hoofd en Centraal stembureau op maandag 21 maart 2022
    4. Opkomstpercentage gemeenteraadsverkiezingen maandag 14 maart 16.00 uur
    5. Alles over de gemeenteraadsverkiezingen in de verkiezingskrant
    6. Verkiezingsborden (trotters)
    7. Op naar een historische opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen
    8. Gemeenteraadsverkiezingen 2022
  15. Zorg en ondersteuning
   1. Adviesraad Sociaal Domein
    1. Adviesraad Sociaal Domein
   2. Vrijwilligersverzekering
    1. Vrijwilligersverzekering
    2. Praktische informatie over de vrijwilligersverzekering
    3. Wat is er verzekerd?
    4. Er is schade, wat nu?
    5. Veelgestelde vragen
    6. Contact
   3. Hulp nodig in gemeente Steenbergen?
  16. Werken in de wijk
   1. Stadspark Steenbergen
    1. Stadspark van Steenbergen
   2. Herinrichting Blauwstraat
   3. Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan
   4. Werken in de wijk
   5. Informatiepagina Herinrichting Binnenvest en omgeving
   6. Aanleg glasvezelnetwerk in kernen Steenbergen en Welberg
   7. Herinrichting Steenbergseweg
  17. Kernco├Ârdinatoren
  18. Meldingen
   1. Ik twijfel waar ik mijn melding moet doen
   2. Wat kan ik melden bij de gemeente?
   3. Hoe meld ik gevonden voorwerpen en waar zoek ik verloren voorwerpen?
   4. Melding drugsdumpingen, openbare orde, dier in nood of aangifte doen.
   5. Melding overlast in het buitengebied.
   6. Melding vissen of het stropen van vissen.
   7. Melding verontreiniging van oppervlaktewater.
   8. Melding arbeidsuitbuiting, illegale arbeid, arbeidsomstandigheden of arbeidstijden.
   9. Anonieme melding zware criminaliteit of transport van gevaarlijke stoffen.
   10. Melding verkeerslawaai of uitlaatgassen.
   11. Melding voedselveiligheid, uitrijden van mest, bestrijdingsmiddelen of roken waar dit niet mag.
   12. Melding lawaai van vliegtuigen.
   13. Melding milieuoverlast (geur-, geluid-, stof-, licht- of trillingshinder, bodem- of luchtverontreiniging).
   14. Calamiteitenlijn en andere belangrijke telefoonnummers.
   15. Twijfelt u of u een melding moet maken?
  19. Oplichting
   1. Phishing
   2. Apparaten en gegevens beschermen
   3. De grootste oplichtingstrucs en digitale gevaren
   4. Oplichting
  20. klanttevredenheid
   1. Klanttevredenheid: wat vindt u van onze dienstverlening?
  21. Overzicht inwoners
 4. Openingstijden
  1. Alle openingstijden
 5. Jaarrekening
  1. Financiele stukken
 6. transitievisie
  1. transitievisie
 7. duurzaam
  1. Duurzaamheid in de gemeente Steenbergen
  2. Webinar over aardgasvrij wonen ? april 2022
  3. Buurtactie Energiezuinig Wonen Zeeheldenbuurt Dinteloord ? februari en maart 2022
  4. Isolatieactie Steenbergen ? februari en maart 2022
  5. Duurzaamheid in de gemeente Steenbergen
 8. Privacyverklaring
  1. Welke persoonsgegevens gebruikt de gemeente en waarom?
  2. Wat zijn mijn privacyrechten?
  3. Hoe maak ik gebruik van mijn privacyrechten?
  4. Deelt de gemeente mijn persoonsgegevens met anderen?
  5. Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over het gebruik van mijn persoonsgegevens?
  6. Welke maatregelen treft de gemeente voor de beveiliging van mijn persoonsgegevens?
  7. Hoe lang bewaart de gemeente mijn persoonsgegevens?
  8. Wie is er verantwoordelijk voor het gebruik van mijn persoonsgegevens?
  9. Welke wet- en regelgeving is van toepassing en wie houdt er toezicht?
  10. Maakt de gemeentelijke website gebruik van cookies?
 9. Kalender
 10. Geveltuintje
  1. Geveltuintje
 11. economischekracht
  1. Beleidskader economische kracht
 12. cjgsteenbergen
  1. Vraagwijzer