gemeente Steenbergen | Aanvraagmogelijkheden en termijnen

Artikel Aanvraagmogelijkheden en termijnen

Aanvraagmogelijkheden

U kunt alle nodige vergunningen in 1 keer aanvragen

Dat is makkelijk. Maar het is niet verplicht. U mag de nodige vergunningen ook apart aanvragen.
Het nadeel is dan wel dat er voor alle losse onderdelen een vergunningprocedure moet worden doorlopen. En dat belanghebbenden tegen al die aparte vergunningen bezwaar kunnen aantekenen. Ook kan het dan voorkomen dat niet alle vergunningen worden goedgekeurd. Zoveel mogelijk in 1 keer aanvragen bespaart dus tijd en geld.

Er gelden andere regels voor ingewikkelde projecten

Zoals projecten waar een milieuvergunning voor nodig is. Of waarbij het bestemmingsplan moet worden aangepast. Bijvoorbeeld als een monument moet worden verbouwd. Hierbij is het niet altijd mogelijk om voor losse activiteiten 1 vergunning aan te vragen. De omgevingsvergunning kan bijvoorbeeld in 2 fasen worden aangevraagd. Wij vertellen u hier meer over als u dit soort projecten van plan bent.

Termijnen

Voor eenvoudige aanvragen wordt een normale procedure gebruikt

Denk daarbij aan bouwen, kappen en slopen. De beslistermijn is daarbij 8 weken. Die termijn is gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan één keer met 6 weken worden verlengd. Lukt het ons niet om binnen deze termijn (14 weken) een beslissing te nemen? Dan krijgt u automatisch de vergunning.

Er gelden andere regels voor ingewikkelde aanvragen

Dan wordt een uitgebreide procedure gevolgd. De beslistermijn is daarbij 26 weken. Ook deze termijn kan één keer met 6 weken worden verlengd. Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet automatisch als wij te laat zijn met de beslissing.