gemeente Steenbergen | Aanvraagmogelijkheden en termijnen

Artikel Aanvraagmogelijkheden en termijnen

Aanvraagmogelijkheden

Met de invoering van de omgevingsvergunning zijn benodigde vergunningen in één keer aan te vragen. Dat is praktisch. Maar het is niet verplicht. Er mogen ook voor alle activiteiten die iemand gaat uitvoeren, zoals bouwen, kappen en slopen, aparte vergunningen worden aangevraagd. Het nadeel is dan wel dat er voor alle onderdelen afzonderlijk een vergunningprocedure moet worden doorlopen en dat belanghebbenden tegen al die aparte vergunningen bezwaar kunnen aantekenen. Ook kan het dan voorkomen dat bepaalde activiteiten in de omgevingsvergunning wel of niet worden verleend. Zoveel mogelijk in één keer aanvragen bespaart dus tijd en geld.

Voor complexe projecten, waarbij bijvoorbeeld een milieuvergunning of een wijziging van het bestemmingsplan nodig is of waarbij een monument wordt verbouwd, gelden eigen regels. Hierbij is het niet altijd mogelijk om voor losse activiteiten één vergunning aan te vragen, maar kan de omgevingsvergunning bijvoorbeeld in twee fasen worden aangevraagd. Als dit van toepassing is, kan de gemeente hierover meer vertellen.

Termijnen

Voor eenvoudige aanvragen, zoals bouwen, kappen en slopen wordt een reguliere procedure doorlopen. De beslistermijn is daarbij 8 weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Als het de gemeente niet lukt om binnen deze termijn (14 weken) een beslissing te nemen, dan wordt de vergunning van rechtswege verleend.
Voor meer complexe aanvragen, zoals hierboven beschreven, wordt een uitgebreide procedure gevolgd. De beslistermijn is daarbij 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure wordt de vergunning echter niet van rechtswege verleend.