gemeente Steenbergen | project Meestoof

Artikel project Meestoof

De gemeente gaat de Meestoof, Zandhil, Tuimelaar en Roemrijkhof herinrichten. Het bestratingsmateriaal in de rijbaan, trottoirs en parkeervakken wordt vervangen. Het groen in de straat wordt opnieuw ingericht en vernieuwd. De haaks- en de schuinparkeervakken worden ingericht als 'groene' parkeerplaatsen. Dit houdt in dat er gekozen wordt voor bestrating die voor een gedeelte open is, zodat het hemelwater kan infiltreren in de bodem. In de open ruimtes groeit gras. Vanwege de wateroverlast in de wijk wordt het bestaande riool vervangen voor een gescheiden rioolstelsel. Het regenwater wordt op deze manier gescheiden van het vuile water.

Wat is er al gedaan?

Inmiddels zijn er twee inwonersavonden geweest. Tijdens deze avonden hebben inwoners gereageerd op voorlopige ontwerpen van de herinrichting. Input van de afdeling groen en afdeling verkeer van de gemeente én van de inwoners heeft de basis gevormd voor het laatste ontwerp. In oktober kregen de bewoners de mogelijkheid om te reageren op het laatste ontwerp.

Wat gaat de gemeente nog doen?

Op dit moment is de gemeente bezig met de technische uitwerking van de plannen. Dit wordt op korte termijn afgerond. Echter gaat aannemer Baas BV in opdracht van Enexis en Brabant Water werkzaamheden uitvoeren aan het elektranet en de waterleiding. De herinrichting start wanneer de werkzaamheden van Baas BV zijn afgerond.

De verwachting is dat de herinrichting in Juli 2024 kan starten. Vooraf zullen de bewoners door de aannemer geïnformeerd worden over de planning en de fasering.