gemeente Steenbergen | Dinteloord

Artikel Dinteloord

Let op:

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Bestemmings- en wijzigingsplannen die voor 1 januari 2024 in procedure zijn gebracht worden nog afgehandeld via de oude wetgeving van de Wet ruimtelijke ordening.

Dat betekent dat deze plannen alsnog gepubliceerd worden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op het moment dat u deze website bezoekt, krijgt u de melding dat deze niet meer actueel is.

Het voorliggend bestemmings- of wijzigingsplan is echter nog wel steeds raadpleegbaar en actueel; u kunt de melding wegklikken en alsnog op deze website het betreffende plan inzien.