gemeente Steenbergen | Belastingen

Artikel Gemeentelijke belastingen en heffingen

U betaalt belastingen om Steenbergen leefbaar en veilig te houden. De gemeente gebruikt daarvoor onder andere de opbrengst van gemeentelijke belastingen. De opbrengst hiervan is voor het verbeteren van allerlei publieke voorzieningen en voor veiligheid. Ook om het wonen plezieriger te maken en economische groei te bevorderen. U ontvangt elk jaar eind februari een aanslagbiljet voor gemeentelijke heffingen zoals de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Bent u het niet eens met uw belastingaanslag? Vul dan het formulier Bezwaar tegen aanslag in. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na dagtekening van het aanslagbiljet.