gemeente Steenbergen | Herinrichting Oudlandsestraat Steenbergen

Artikel Herinrichting Oudlandsestraat Steenbergen

Vanuit rioolbeheer is naar voren gekomen dat de riolering in de Oudlandsestraat dusdanig is verouderd dat deze moet worden vervangen. Om de riolering te vervangen, moet deze straat worden opgebroken. De gemeente heeft besloten om van deze situatie gebruik te maken om direct de gehele openbare ruimte van deze straat te herinrichten.

Wat is er al gedaan

In 2022 is er een enquête uitgezet onder de bewoners. Het resultaat uit de enquête hebben we verwerkt in een voorlopig ontwerp.

Wat gaan we doen

Op maandag 8 mei hield de gemeente een inwonersavond. Bewoners van de Oudlandestraat hadden daar de mogelijkheid het ontwerp te bekijken en een eerste reactie te geven. De input vanuit bewoners wordt door de gemeente beoordeeld en waar mogelijk meegenomen in een definitief ontwerp. De bewoners die niet in de gelegenheid waren om op de inwonersavond aanwezig te zijn, hebben de gelegenheid om het reactieformulier tot en met zondag 21 mei in te vullen via de link hieronder.

Het voorlopige ontwerp vindt u onder het kopje downloads.

Vervolg

Met de input vanuit bewoners wordt er een definitief ontwerp opgesteld. Dit ontwerp wordt op een later moment nogmaals gepresenteerd aan de bewoners.
Heeft u vragen hierover? Stuur dan een e-mail naar ikpraatmee@gemeente-steenbergen.nl.