gemeente Steenbergen | Herinrichting Oudlandsestraat Steenbergen

Artikel Herinrichting Oudlandsestraat Steenbergen

Vanuit het rioolbeheer is naar voren gekomen dat de riolering in de Oudlandsestraat dusdanig is verouderd dat deze moet worden vervangen. Om de riolering te vervangen, moet deze straat worden opgebroken. De gemeente heeft besloten om van deze situatie gebruik te maken om direct de gehele openbare ruimte van deze straat te herinrichten.

Wat gaan we doen?

Er zijn op de bewonersavonden enkele reacties gegeven op de ontwerpen. De gemeente verwerkt deze aanpassingen in het ontwerp. Daarna start de gemeente met het rioolontwerp en de benodigde onderzoeken die hiervoor nodig zijn. Vanwege de werkzaamheden van netbeheerder Enexis starten de werkzaamheiden op zijn vroegst in januari 2025. 

Wat is er al gedaan?

Er zijn twee bewonersavonden geweest waarbij de gemeente heeft laten zien wat de aanleiding van het project is en op basis waarvan er ontwerpen zijn gemaakt. De bewoners hebben bij de eerste bewonersavond de mogelijkheid gekregen om een reactie te geven op het ontwerp. Deze zijn waar mogelijk meegenomen in het tweede ontwerp.