gemeente Steenbergen | WOZ-waarde

Artikel WOZ-waarde

Hoe bepaalt de gemeente de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) is de waarde van een pand of stuk grond. Bij het bepalen van de WOZ-waarde voor 2023 zijn wij uitgegaan van het bedrag dat uw pand waard was op 1 januari 2022 (de waardepeildatum). De WOZ-waarde is gelijk aan de verkoopprijs als u uw pand op 1 januari 2022 verkocht zou hebben. Wij bepalen de waarde van uw pand met behulp van marktgegevens van vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. De best vergelijkbare marktgegevens vindt u in het taxatieverslag van uw pand.
Als er iets is veranderd in de loop van 2022 (zoals nieuwbouw, verbouw of sloop van een pand), zijn wij uitgegaan van de nieuwe situatie zoals deze is op 1 januari 2023. Wij bepalen de waarde van dit pand wel met marktgegevens van vergelijkbare woningen op 1 januari 2022. Een voorbeeld: u bouwt in 2022 een serre aan uw huis. Om deze wijziging mee te nemen in de aanslag van 2023 wordt de staat van uw huis op 1 januari 2023 als uitgangspunt genomen, dit is dus met de serre. Deze situatie wordt vergeleken met de marktwaarde op 1 januari 2022 van vergelijkbare huizen.

Ik ben het niet eens met mijn WOZ-waarde, wat doe ik?

U neemt binnen 6 weken na de datum op uw aanslagbiljet contact op met 1 van onze taxateurs. U vertelt waarom u denkt dat uw WOZ-waarde niet klopt. Tijdens dit gesprek doet de taxateur een snelle controle (quickscan) op uw WOZ-waarde. Als blijkt dat die inderdaad niet klopt, passen wij deze aan zonder dat u officieel bezwaar hoeft te maken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bezwaar indienen. Meer informatie over bezwaar WOZ waarde.