gemeente Steenbergen | Grof huishoudelijk afval

Artikel Grof huishoudelijk afval

Grof huishoudelijk afval is huishoudelijk afval dat gezien de afmetingen niet in restafvalcontainer of verzamelcontainer past. Grof huishoudelijk afval is bijvoorbeeld niet herbruikbaar meubilair, matrassen, vloerbedekking, etc. U kunt grof huishoudelijk afval gratis inleveren op de milieustraat.

Let op: Afval dat vrijkomt bij werkzaamheden die door bedrijven zijn verricht, is bedrijfsafval en mag NIET worden aangeboden als verbouwingsafval. Puin kunt u tegen betaling afvoeren bij de milieustraat.

Scheidingstips

De volgende producten horen bij niet bij het grof huishoudelijk afval:

Elektrische apparaten, wit- en bruingoed (wasmachines, televisie, video- en computerapparatuur) en bruikbare meubelen. Deze producten haalt De Kringloper gratis aan huis op (aanmelden via tel. nr. 0165-521 188) of kan je afgeven op de milieustraat met een maximum van 1/2m3 per week.

Big bags

Het grof huishoudelijk afval halen we tegen betaling ook op. Dit gebeurt door middel van big bags (1m3 kost € 30,-, 2m3 kost € 45,-). De big bags kunt u tegen contante betaling of betaling met een pinpas, afhalen op de gemeentewerf, Van Andelstraat 8 te Steenbergen.

Openingstijden gemeentewerf:
maandag t/m donderdag: 8.30 – 11.30, 13.00 – 15.30 uur
vrijdag: 8.30 – 11.00 uur

Bij het afhalen van de big bag spreken we met u een dag af wanneer we de big bag ophalen. Tussen het kopen van de big bag en het aan huis ophalen  kan een langere periode zitten.

Aanbiedregels big bags

  • U dient de big bag van 1 m3 gesloten op eigen terrein aan te bieden, indien dit niet mogelijk is, spreek dan samen met de beheerder van de milieustraat een plaats af.
  • De 2 m3 big bags zijn uitsluitend bedoeld voor bankstellen, kasten en stoelen.
  • Big bags die niet bij de gemeente zijn aangeschaft nemen we niet mee. Dit geldt ook voor de artikelen die naast de big bags worden geplaatst.
  • In de big bags mag u geen grond en/of puin aanbieden.