gemeente Steenbergen | Anonieme melding zware criminaliteit of transport van gevaarlijke stoffen

Artikel Anonieme melding zware criminaliteit of transport van gevaarlijke stoffen

U wilt zware criminaliteit melden

Bijvoorbeeld (georganiseerde) milieucriminaliteit, malafide praktijken in de transportsector of fraude bij een woningcorporatie? Maar bent u bang voor grote, persoonlijke consequenties zoals ontslag of bedreiging?

Dan kunt u anoniem melden bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de Inspectie Leefomgeving en transport. Dat kan bij ILT/Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) via telefoonnummer 070-45 64 577. Voor overige meldingen over bijvoorbeeld transport van gevaarlijke stoffen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 088 - 489 00 00. Of kijk op  www.ilent.nl.