gemeente Steenbergen | Anonieme melding zware criminaliteit of transport van gevaarlijke stoffen.

Artikel Anonieme melding zware criminaliteit of transport van gevaarlijke stoffen.

Wilt u zware criminaliteit melden? Bijvoorbeeld (georganiseerde) milieucriminaliteit, malafide praktijken in de transportsector of fraude bij een woningcorporatie? Maar bent u bang voor grote, persoonlijke consequenties zoals ontslag of bedreiging? Dan kunt u anoniem melden bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de Inspectie Leefomgeving en transport en wel bij ILT/Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) via telefoonnummer 070-45 64 577. Voor overige meldingen over bijvoorbeeld transport van gevaarlijke stoffen kunt u contact op nemen via telefoonnummer 088 - 489 00 00 of kijk op www.ilent.nl.