gemeente Steenbergen | Herinrichting Steenbergseweg

Artikel Herinrichting Steenbergseweg

Wat vooraf ging

Er bestaan al langer plannen om de Steenbergseweg, gelegen binnen de komgrenzen van Dinteloord, aan te pakken omdat de inrichting van de weg niet meer aan de huidige eisen voldoet. Tegelijkertijd ligt er ook een opgave om de riolering te vernieuwen en een stelsel aan te leggen dat berekend is op de huidige en toekomstige regenbuien.

De Steenbergseweg is onder andere bij de voorbereiding van het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) en in voorbereidende gesprekken met bewoners en ondernemers genoemd als een weg waar onveiligheid wordt ervaren door onder andere hardrijden, onoverzichtelijke oversteekplaatsen en het ontbreken van een duidelijke fiets- en voetpadstructuur.

Planning

De gemeenteraad neemt een definitief besluit over de reconstructie van de Steenbergseweg nadat in het eerste kwartaal van 2022 duidelijkheid is verkregen en de raad een besluit heeft genomen over het wel of niet aanleggen van een rondweg in Dinteloord. Reconstructie vindt plaats volgens scenario 3 zoals beschreven in het raadsvoorstel "Herinrichting Steenbergseweg Dinteloord", waarbij de weg in de markt wordt gezet middels een geïntegreerde contractvorm met een van te voren door de raad te bepalen maximaal bedrag. Binnen een geïntegreerd contract stelt een opdrachtgever (in dit geval de gemeente) alleen de eisen en randvoorwaarden op. De opdrachtnemer (aannemer) is vervolgens verantwoordelijk voor zowel het ontwerp als de realisatie van het object.
In afwachting van de definitieve besluitvorming, zijn er fysieke snelheidsremmers aangelegd. Dit is gebeurd na overleg met de bewoners van de Steenbergseweg. Daarnaast is er besloten om onderhoud toe te passen aan de parallelwegen van de Steenbergseweg.

Meepraten over de herinrichting

In juli en augustus heeft iedereen die dat wilt mee kunnen praten over de herinrichting. Dat is ook massaal gedaan via de enquete op steenbergen.ikpraatmee.nl, bedankt daarvoor! Het geeft ons waardevolle inzichten. De resultaten delen we zodra deze bekend zijn.