gemeente Steenbergen | Herinrichting Steenbergseweg

Artikel Herinrichting Steenbergseweg

Het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen stelt de gemeenteraad in de maart-vergadering voor aanvullende financiële middelen beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de Steenbergseweg in Dinteloord. Het college heeft een aantal scenario's onderzocht om de weg opnieuw in te richten.

Wat vooraf ging

Er bestaan al langere plannen zijn om de Steenbergseweg, gelegen binnen de komgrenzen van Dinteloord, aan te pakken omdat de inrichting van de weg niet meer aan de huidige eisen voldoet. Tegelijkertijd ligt er ook een opgave om de riolering te vernieuwen en een stelsel aan te leggen dat berekend is op de huidige en toekomstige regenbuien.

De Steenbergseweg is onder andere bij de voorbereiding van het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) en in voorbereidende gesprekken met bewoners en ondernemers genoemd als een weg waar onveiligheid wordt ervaren door onder andere hardrijden, onoverzichtelijke oversteekplaatsen en het ontbreken van een duidelijke fiets- en voetpadstructuur.

Planning

De gemeenteraad neemt een definitief besluit over de reconstructie van de Steenbergseweg nadat in het eerste kwartaal van 2022 duidelijkheid is verkregen en de raad een besluit heeft genomen over het wel of niet aanleggen van een rondweg in Dinteloord. Reconstructie vindt plaats volgens scenario 3 zoals beschreven in het raadsvoorstel "Herinrichting Steenbergseweg Dinteloord", waarbij de weg in de markt wordt gezet middels een geïntegreerde contractvorm met een van te voren door de raad te bepalen plafondbedrag. Binnen een geïntegreerd contract stelt een opdrachtgever (in dit geval de gemeente) alleen de eisen en randvoorwaarden op. De opdrachtnemer (aannemer) is vervolgens verantwoordelijk voor zowel het ontwerp als de realisatie van het object.

In afwachting van de definitieve besluitvorming, worden er op korte termijn fysieke snelheidsremmers aangelegd. Dit gebeurt na overleg met de bewoners van de Steenbergseweg. Daarnaast is er besloten om onderhoud toe te passen aan de oostelijke zijde van de Steenbergseweg.