Nieuwsbericht Bezwaarschriftencommissie houdt een hoorzitting

Gepubliceerd op: 02 januari 2019 09:20

Op woensdag 9 januari 2019 om 9:00 uur behandelt de Commissie Bezwaarschriften een bezwaarschrift gericht tegen het besluit van de burgemeester en wethouders waarbij een handhavingsverzoek is afgewezen.

De behandeling van het bezwaarschrift door de commissie is openbaar.

Belanghebbenden kunnen de stukken inzien op het gemeentehuis. Zij kunnen daartoe een afspraak maken met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, telefonisch bereikbaar via 0167-543 420.