gemeente Steenbergen | Er is schade, wat nu?

Artikel Er is schade, wat nu?

In 5 stappen ziet u hoe schades gemeld en afgehandeld worden:

1. Een vrijwilliger checkt eerst of hij de schade kan melden op een eigen verzekering of op een verzekering van de organisatie.

  • Kan dat? Dan meldt hij de schade bij die verzekeraar.
  • Kan dat niet? Dan meldt de vrijwilliger de schade bij de gemeente met een digitaal schademeldingsformulier. Deze vindt u op de website van Centraal Beheer

Schade in de vorm van letsel door een ongeval kan direct bij de gemeente gemeld worden! De vrijwilliger meldt schade/letsel direct met het digitale schadeformulier van Centraal Beheer bij de gemeente.De schadeafhandeling gebeurt vanaf dat moment zoals beschreven vanaf stap 4. Raakt een vrijwilliger door een ongeval arbeidsongeschikt, blijvend invalide of overlijdt hij? Dan keert de Ongevallenverzekering eenmalig een bedrag uit. De gemeente heeft bij het regelen van de VNG Vrijwilligersverzekering aangegeven welk bedrag dat bij overlijden moet zijn.

2. De vrijwilliger gaat naar de site van Centraal Beheer, downloadt het formulier om de schade te melden en stuurt het ingevulde formulier naar zijn gemeente.

Stuur het ingevulde formulier naar:

Gemeente Steenbergen t.a.v. Team Welzijn & Zorg

Buiten de Veste 1

4652 GA Steenbergen.

3. De gemeente meldt de schade digitaal bij Centraal Beheer.

 

4. Een schadebehandelaar van Centraal Beheer neemt de schade in behandeling.

  • Na de melding neemt de schadebehandelaar rechtstreeks contact op met de vrijwilliger of de organisatie.
  • De schadebehandelaar de schade regelt rechtstreeks met de benadeelde.
  • Is er twijfel of Centraal Beheer de schade moet afhandelen? Dan overlegt de schadebehandelaar altijd met de vrijwilliger of de organisatie.

5. Als de schade met de benadeelde is afgehandeld, informeert Centraal Beheer:

  • Degene die de schade gemeld heeft, als dat iemand anders is dan degene die de schade had;
  • De gemeente; omdat zij de VNG Vrijwilligersverzekering gesloten heeft en de schade op die verzekering is afgehandeld.