gemeente Steenbergen | Containers voor grondstoffen aan huis

Artikel Containers voor grondstoffen aan huis

Huishoudens in de gemeente Steenbergen hebben drie minicontainers aan huis voor het inzamelen van:
- Groente, Fruit en Tuinafval (GFT, groene deksel)
- Oud Papier en Karton (OPK, blauwe deksel)
- Plastic verpakkingen en Drankenkartons (PD, oranje deksel)

Er zijn uitzonderingen voor hoogbouw en het buitengebied. Bij hoogbouw streven we ernaar voorzieningen te treffen in de nabije omgeving. Woningen in het buitengebied of op plekken waar het plaatsen van een ondergrondse container in de buurt niet mogelijk is, krijgen een vierde minicontainer voor restafval. Deze minicontainer wordt één keer in de vier weken geleegd. Daarnaast mogen deze huishoudens aangeven of, en zo ja van welke ondergrondse container in een van de kernen zij gebruik willen maken voor het wegbrengen van restafval.

Problemen met een van uw containers, deze zijn stuk, beschadigd of niet geleegd? Meld dit dan via ons meldsysteem of bel met 14 0167.