gemeente Steenbergen | Duurzaamheid in de gemeente Steenbergen

Artikel Duurzaamheid in de gemeente Steenbergen

Donderdag 18 april 2024 stemde de gemeenteraad van Steenbergen in met het beleidskader duurzaamheid, met de naam DuurSAMEN. De opgave "in 2050 een klimaatneutraal Steenbergen" is de ambitie die het college van burgemeester en wethouders heeft uitgesproken. Dit is gebaseerd op de landelijke doelstellingen en de klimaatakkoorden.

In het beleidskader "Steenbergen DuurSAMEN" staan de 20 doelen om tot en met 2030 belangrijke stappen te zetten richting een klimaatneutraal 2050. Bekijk het duurzaamheidsbeleid op Overheid.nl. Duurzaamheid is een breed begrip. We hebben dit begrip daarom onderverdeeld in verschillende thema's. Op deze pagina vindt u alle informatie over duurzaamheid en leest u hoe u uw woning en omgeving duurzamer kan maken.