gemeente Steenbergen | Welke persoonsgegevens gebruikt de gemeente en waarom?

Artikel Welke persoonsgegevens gebruikt de gemeente en waarom?

Gebruik persoonsgegevens

Wij hebben als gemeentelijke organisatie wettelijke taken en verplichtingen. Om deze taken en verplichtingen te kunnen uitvoeren is het nodig dat wij uw persoonsgegevens gebruiken.
Voorbeeld wettelijke taak en verplichting: het aanvragen van een paspoort of het aanvragen van een omgevingsvergunning. Ook bij onderwerpen als uitkeringen, belastingen, veiligheid en zorg gebruiken wij persoonsgegevens.
Het kan ook zijn dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben om een overeenkomst uit te kunnen voeren. Ook kan het zijn dat u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken.
Voorbeeld uitvoeren overeenkomst: u huurt een woning van het Gemeentelijk Woningbedrijf.
Wij kunnen verschillende persoonsgegevens gebruiken. Dit kunnen uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer zijn. Het kan ook zijn dat wij uw burgerservicenummer vragen of andere bijzondere persoonsgegevens gebruiken.

Bijzondere persoonsgegevens

Voorbeeld bijzondere persoonsgegevens: gegevens over een lichamelijke beperking of gegevens over een veroordeling.
Deze 'bijzondere persoonsgegevens' krijgen extra bescherming en gebruiken wij alleen wanneer de wet ons de ruimte geeft. Wij hebben een register van verwerkingsactiviteiten voor de AVG en WPG. In deze registers houden wij bij welke persoonsgegevens wij gebruiken en met welk doel.
Heeft u vragen over dit register of wilt u het register bekijken? Dan kunt u een afspraak maken met een van onze medewerkers van de afdeling Juridische Zaken. U kunt telefonisch een afspraak maken via 0167-54 3365.