gemeente Steenbergen | Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente steenbergen (apv)

Artikel Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente steenbergen (apv)

In Nederland vinden we het belangrijk dat we goed met elkaar omgaan en samen leven. Dat de openbare ruimte netjes is. Dat we rekening houden met elkaar. Om dit goed te regelen, zijn er wetten en regels. Zo weet u wat u wel en niet mag doen. Sommige regels staan in landelijke wetten en gelden voor het hele land. Andere regels gelden alleen in een bepaalde gemeente. De gemeente legt een groot deel van deze regels vast in een Algemene Plaatselijke Verordening, afgekort APV.

Wat is een Algemene Plaatselijke Verordening?

In de APV leest u welke regels er gelden in een gemeente.
Bijvoorbeeld:

 • Waar u uw hond mag uitlaten
 • Hoe u zich gedraagt op straat
 • Over het parkeren van uw caravan, aanhanger, boottrailer of camper op straat
 • Of u een rommelmarkt of buurt barbecue mag houden

Ook de gemeente Steenbergen heeft een groot deel van haar regels vastgelegd in een APV. De bedoeling van de APV is om onze gemeente netjes en plezierig te houden. De regels zijn gemaakt door de gemeenteraad. De raad kan ook besluiten om de regels in de APV na een tijdje te veranderen of nieuwe regels toe te voegen. De volledige en juridische geldende versie van de APV leest u op de website overheid.nl

Voor wie is de APV bedoeld?

De APV geldt voor alle inwoners, bedrijven en verenigingen in onze kernen De Heen, Dinteloord, Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Steenbergen en Welberg. De regels gelden natuurlijk ook voor bezoekers van onze gemeente.

Gelden in alle gemeenten dezelfde regels?

Gemeenten mogen zelf beslissen welke regels er in hun gemeente gelden. De APV is daardoor in iedere gemeente anders. Zo hebben grote steden met 'betaald voetbal' extra regels opgenomen voor voetbalwedstrijden. En kustplaatsen hebben extra regels over het gebruik van de duinen en het strand.

Uitzonderingen

Soms kan de gemeente beslissen een (tijdelijke) uitzondering op een regel te maken. Dat heet een ontheffing of een vergunning. De gemeente geeft u dan toch toestemming om iets te doen. U kunt zo'n ontheffing of vergunning aanvragen, maar het is niet altijd zeker dat u die ook krijgt. Dat hangt af van de situatie. Als u een vergunning krijgt, kunnen daar extra voorwaarden in staan. Aan die voorwaarden moet u zich houden. Denk hierbij aan een vergunning voor een evenement.

Wat regelt de APV niet?

De APV regelt geen zaken die al zijn geregeld in landelijke wetten. Om een huis te bouwen, heeft u een omgevingsvergunning (in de volksmond: bouwvergunning) nodig. Dat staat al in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. En in het Wetboek van Strafrecht staat al dat u niet mag stelen en niemand mag mishandelen.

Wat gebeurt er als u zich niet houdt aan de regels in de APV?

De politie en ambtenaren van de gemeente Steenbergen controleren de APV. Voor het overtreden van de regels kan u een straf krijgen. Dat kan een boete of zelfs een korte celstraf zijn. U kan de opdracht krijgen om de situatie te herstellen.

Meer weten over de APV?

Wilt u meer weten over onze Algemene Plaatselijke Verordening? Neem dan contact met ons op via veiligheid@gemeente-steenbergen.nl. Vraag om duidelijkheid als u een regel uit de APV niet goed begrijpt.

APV in begrijpelijke taal

Hieronder staat een aantal van de belangrijkste regels uit de Steenbergse APV in begrijpelijk taal. Kort, duidelijk en zonder moeilijke woorden.
Let op: deze lijst is niet compleet en uiteindelijk geldt altijd de actuele juridische tekst!
De volledige en juridische geldende versie leest u op de website overheid.nl.

Openbare orde

 • U mag geen personen lastig vallen, hinder veroorzaken of vechten op straat.
 • U moet luisteren naar wat de politie en boa's zeggen. Als u de opdracht krijgt om weg te gaan, dan bent u verplicht om dat te doen.
 • Voor collecteren en verkopen aan de voordeur heeft u toestemming nodig.
 • U mag demonstreren als u dat van tevoren meldt en u zich daarbij aan de regels houdt.
 • Het is verboden om op straat uw behoefte te doen.
 • En ook plakken en kladden is verboden.

Gebruik van de straat

 • U mag niet zomaar spullen op straat zetten (reclamebord, plantenbak, terras, autowrak etc.).
 • Ook zijn er regels voor het stallen van fietsen en bromfietsen.
 • U mag uw caravan, camper, vouwwagen, boottrailer of aanhanger niet langer dan 3 dagen op straat laten staan.

Dieren

 • U mag uw hond alleen los laten lopen op speciale plaatsen (losloopgebieden).
 • Op alle andere plekken binnen de bebouwde kom moet uw hond aan de lijn.
 • Ook moet u de poep van uw hond opruimen.
 • Als uw hond mensen bijt, kunt uw een muilkorfplicht voor uw hond krijgen.
 • Vee moet in een afgesloten wei staan.
 • Ook zijn er regels voor het houden van bijen.

Drank en drugs

 • U mag op sommige plekken in het openbaar geen alcohol drinken.
 • Ook mag u daar geen aangebroken flessen of blikjes met alcoholdrank bij zich hebben.
 • Op terrassen van een café of restaurant mag u natuurlijk wel alcohol drinken.
 • Veel wat met drugs te maken heeft is al geregeld in de Opiumwet.
 • U mag geen lachgas gebruiken om in en uit te ademen.
 • In de APV staan aanvullende regels om het gebruik van drugs op straat en drugsoverlast te verbieden.

Stoken van vuur

 • U mag geen open vuur maken.
 • U mag ook geen afval verbranden.
 • Er geldt een uitzondering voor de barbecue en verlichting door middel van kaarsen, fakkels. Ook terrashaarden en vuurkorven zijn toegestaan. Als u daarin maar geen afval verbrandt.

Evenement

 • Voor het houden van evenementen gelden regels. Denk daarbij aan een festival, muziekvoorstelling, markt, braderie, optocht, herdenking en wedstrijd op de weg.
 • Voor een groot evenement heeft u een vergunning nodig.
 • Voor kleine evenementen geldt een meldplicht.
 • U moet zich houden aan de regels in die vergunning.

Geluidsoverlast

Wilt u een feest of evenement organiseren dat voor geluidsoverlast kan zorgen? Dan gelden er regels voor het maximale volume van het geluid.

Kapvergunning

Als u een boom wilt kappen of verplanten, dan heeft u daar meestal een vergunning voor nodig.

Horeca

In de APV staan regels voor de eigenaren van een hotel, restaurant, café of eetgelegenheid. Bijvoorbeeld over sluitingstijden, terrassen en het opruimen van afval.

En verder

Er staan nog heel veel andere regels in de APV van de gemeente Steenbergen. Over riolen, putten en houtopstanden. Over cameratoezicht, kermissen en markten. Over regels voor toeristen die overnachten en het afsteken van vuurwerk.
Wilt u meer weten over onze Algemene Plaatselijke Verordening? Neem dan contact met ons op via veiligheid@gemeente-steenbergen.nl.