gemeente Steenbergen | Veelgestelde vragen

Artikel Veelgestelde vragen

Mag ik als vrijwilliger een vergoeding krijgen voor werk dat ik doe?

Ben ik verzekerd als vrijwilliger bij mijn voetbalvereniging?

Ik doe vrijwilligerswerk bij een organisatie die de VNG Vrijwilligersverzekering heeft. Kan die organisatie nu haar aansprakelijkheidsverzekering opzeggen?

Ik ben eigenaar van een appartement en aangesloten bij een Vereniging van Eigenaren (VvE). Is deze VvE verzekerd onder de VNG Vrijwilligersverzekering?

Voor wie geldt de Persoonlijke Eigendommenverzekering?

Ik doe vrijwilligerswerk in een andere gemeente. Hoe zit het dan precies?

 

Mag ik als vrijwilliger een vergoeding krijgen voor werk dat ik doe?

Ja, dat mag. Zolang de vergoeding maar binnen de grenzen blijft die de Belastingdienst hiervoor hanteert. De vrijgestelde bedragen vindt u op de site van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Ben ik verzekerd als vrijwilliger bij mijn voetbalvereniging?

U bent verzekerd als u vrijwilligerswerk doet. Bijvoorbeeld als u een voetbalwedstrijd fluit bij de jeugd. Doet u als speler mee aan de wedstrijd? Dan doet u dit wel vrijwillig. Maar het wordt niet gezien als vrijwilligerswerk volgens de VNG Vrijwilligersverzekering. Maar u beoefent dan een sport/hobby.

Dat geldt ook als u lid bent van een (voetbal)vereniging. Dan bent u ook niet per definitie vrijwilliger. De verzekering geldt dus alleen als u vrijwilligerswerk doet.

Ik doe vrijwilligerswerk bij een organisatie die de VNG Vrijwilligersverzekering heeft. Kan die organisatie nu haar aansprakelijkheidsverzekering opzeggen?

Nee, het is niet verstandig de aansprakelijkheidsverzekering op te zeggen. De organisatie kan namelijk ook voor andere zaken worden aangesproken. Het gaat dan om gebeurtenissen die niet direct het gevolg zijn van vrijwilligerswerk of die daarmee te maken hebben. Zoals aansprakelijkheid voor het gebouw. Denk aan een dakpan die van een gebouw valt, bovenop het hoofd van een bezoeker. Of aan een bezoeker die in de kantine van de kapotte barkruk valt. Heeft de organisatie vast personeel in dienst? Dan is er ook het risico van werkgeversaansprakelijkheid. Verder kan de organisatie aangesproken worden voor schade die een lid van de organisatie veroorzaakt. Deze risico's zijn niet verzekerd met de VNG Vrijwilligersverzekering.

Ik ben eigenaar van een appartement en aangesloten bij een Vereniging van Eigenaren (VvE). Is deze VvE verzekerd onder de VNG Vrijwilligersverzekering?

Nee. Een VvE zet zich in voor de belangen van de eigenaren van bijvoorbeeld een appartementencomplex. Het gaat daarbij om het beheren van eigen bezit. Dat is een privébelang en geen maatschappelijk belang. Een VvE is daarom niet verzekerd onder de VNG Vrijwilligersverzekering.

Voor wie geldt de Persoonlijke Eigendommenverzekering?

De Persoonlijke Eigendommenverzekering verzekert de eigen spullen van vrijwilligers tijdens het vrijwilligerswerk. Denk bijvoorbeeld aan de vrijwillige scheidsrechter die tijdens een voetbalwedstrijd van de F-pupillen een bal tegen zijn hoofd krijgt, waardoor zijn bril kapot gaat.

Ik doe vrijwilligerswerk in een andere gemeente. Hoe zit het dan precies?

Stel, uw gemeente heeft de VNG Vrijwilligersverzekering. U besluit als vrijwilliger binnen die gemeente op enig moment vrijwilligerswerk te doen in een andere gemeente te doen. Dan bent u op dat moment bij schade verzekerd op de polis van de gemeente waarin de organisatie waarvoor hij het werk doet, gevestigd is. Heeft deze gemeente geen VNG Vrijwilligersverzekering? Dan bent u via de VNG Vrijwilligersverzekering van uw eigen gemeente verzekerd.