gemeente Steenbergen | Het digitaal Omgevingsloket

Artikel Het digitaal Omgevingsloket

Met de komst van de Omgevingswet, kunt u ook gebruik maken van het Omgevingsloket.

Wat is het Omgevingsloket?

Het Omgevingsloket vervangt de volgende loketten:

  • Omgevingsloket online (OLO)
  • Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
  • Ruimtelijkeplannen.nl
  • Meldpunt bodemkwaliteit.

Wilt u iets veranderen in uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? In het Omgevingsloket kunt u online checken of u daarvoor een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet aanleveren aan de overheid. Als dat zo is, dan kunt u ook via het loket de vergunning aanvragen, de melding doen of de aanvullende informatie doorgeven. Het Omgevingsloket bevat ook informatie over welke regels er gelden op de plek waar u iets wilt veranderen.

Waar kan ik het vinden?

Het nieuwe Omgevingsloket vindt u vanaf 1 januari op omgevingswet.overheid.nl.
Voor het aanvragen van vergunningen tot 1 januari maakt u gebruik van het huidige loket.

Bouwvakker met tekening van een huis