gemeente Steenbergen | Veelgestelde vragen gemeentelijke belastingen

Artikel Veelgestelde vragen gemeentelijke belastingen

Ik krijg bijna altijd automatisch kwijtschelding. Waarom nu niet?

Alleen als u het jaar ervoor kwijtschelding heeft gekregen controleren we of u voor het nieuwe jaar automatisch kwijtschelding kunt krijgen. Omdat uw situatie en de wet kunnen veranderen, is het niet zeker dat u elk jaar ook kwijtschelding krijgt.
Als u automatisch kwijtschelding heeft gekregen, dan staat dit op de aanslag. Als er geen automatische kwijtschelding is verleend en u denkt hier wel recht op te hebben, dan kunt u alsnog een aanvraag kwijtschelding indienen. U kunt hiervoor het formulier invullen dat u per post heeft ontvangen. Heeft u geen formulier ontvangen, dan kunt u deze downloaden via de pagina Kwijtschelding belastingen en heffingen.

Ik wil de aanslag in 10 termijnen betalen. Hoe regel ik dat?

Kunt of wilt u de belasting niet in twee keer betalen?

Dan kunt u kiezen voor een automatische incasso of vragen om een betalingsregeling.

Ik wil een automatische incasso

Uw belasting betaalt u dan in 10 delen. U betaalt elke maand automatisch een deel. Na 10 maanden heeft u alles betaald. Op uw aanslag kunt u zien of u al automatische incasso heeft. Nog geen automatische incasso? U regelt een automatisch incasso via de link of QR code op uw aanslagbiljet of met het formulier Automatische incasso. Elke volgende aanslag op uw naam wordt dan via automatische incasso betaald.

Ik wil een betalingsregeling

Is automatische incasso niet mogelijk, maar wilt u wel in delen betalen? Dan kunt u ons vragen om een betalingsregeling. U kunt zelf een betalingsregeling aanvragen via het digitale loket (inloggen met DigiD). Ook kunt u een formulier downloaden. Dit kunt u invullen en ondertekend naar ons toesturen.

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

U leest meer informatie over het vaststellen van de WOZ-waarde via www.gemeente-steenbergen.nl/woz-waarde.
De uitleg die we geven is algemeen. Wilt u de opbouw van de WOZ-waarde van uw woning weten? Log dan in op de het digitale loket met uw DigiD en bekijk het taxatieverslag. Op de website van de Waarderingskamer staat ook veel informatie over de manier waarop de WOZ-waarde wordt berekend. De Waarderingskamer beoordeelt elk jaar de uitvoering van de taxaties van onroerende zaken.

Ik denk dat de WOZ-waarde niet klopt. Wat kan ik doen?

Op het digitale loket kunt u het taxatieverslag van uw woning downloaden. Hierop staat de opbouw van de WOZ-waarde van uw woning. Heeft u hier vragen over of denkt u dat de waarde niet klopt, dan heeft u 3 mogelijkheden:

  1. Op werkdagen kunt u tot half 1 bellen naar 14 0167. Vraag naar 1 van onze taxateurs. Als er inderdaad iets niet kopt, kan de waarde gelijk worden aangepast. Bezwaar maken is dan niet nodig. Ook kan het zijn dat de taxateur met u een afspraak maakt om uw woning te komen bekijken.
  2. Vul het terugbelformulier in om teruggebeld te worden door de taxateur. Het kan de eerste weken druk zijn. Het kan dan wat langer duren voordat u teruggebeld wordt.
  3. Maak makkelijk en snel bezwaar via het formulier Bezwaar Gemeentelijke belastingen.

Ik krijg een aanslag voor een meerpersoonshuishouden, maar ik ben alleenwonend. Wordt de aanslag aangepast?

Ik was op 1 januari al alleen wonend

Neem dan contact op via 14 0167 of mail naar info@gemeente-steenbergen.nl. Na een controle in de Basisregistratie Personen kan de aanslag gelijk worden aangepast.

Ik ben na 1 januari alleenwonend geworden

De situatie op 1 januari is bepalend voor het tarief. Een verhuizing of overlijden in de loop van het jaar heeft dus geen invloed op de hoogte van uw belastingen.