gemeente Steenbergen | Wat betekent de omgevingswet voor mij?

Artikel Wat betekent de omgevingswet voor mij?

De Omgevingswet bundelt 26 wetten over bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, wonen, energie, milieu, water en natuur. Er blijft maar één wet over. Deze wet komt met een handzaam pakket aan wet- en regelgeving. Hierdoor is het makkelijk om kansen en ideeën die de leefomgeving verbeteren, te realiseren.

Wanneer krijg ik met de Omgevingswet te maken?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand.
U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. De Omgevingswet biedt mogelijkheden om uw mening te geven over een verandering in uw leefomgeving.

Wat verandert er voor mij?

  • Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven.
  • De bestemmingsplannen van de gemeente Steenbergen worden overgezet naar een omgevingsplan per 1 januari 2024. Dit plan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek, maar ook regels over bijvoorbeeld geluid en bodem. En het omgevingsplan kan ook regels bevatten over bijvoorbeeld energiemaatregelen en duurzaamheid.
  • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist op uw vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn is dan maximaal 8 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.
  • Met de komst van de Omgevingswet, treedt ook de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Per 1 januari voor nieuwbouw, per 1 juli ook voor verbouwing. Dat betekent dat de kwaliteitscontrole van de bouw geen taak meer is van een gemeente. De controle komt in handen van commerciële adviesbureaus, oftewel private kwaliteitsborgers. Doel van de wetswijziging is onder meer om de bouw te versnellen.

Ik heb nog een vraag

Mochten er nog onduidelijkheden zijn, dan helpen we u natuurlijk graag. Stuur ons een mail naar info@gemeente-steenbergen.nl met het onderwerp Omgevingswet. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact op.

 Tekening van groep mensen met landkaart en landschap