gemeente Steenbergen | Jubileumsubsidie

Artikel Jubileumsubsidie

Een jubileumsubsidie is een subsidie die aan een niet-commerciële organisatie/instelling wordt toegekend wegens het bereiken van een mijlpaal in het bestaan van de organisatie/instelling en haar directe rechtsvoorgangers.

Criteria voor een jubileumsubsidie zijn:

 • Het moet gaan om een instelling/organisatie die een activiteit organiseert die bijdraagt aan de hieronder genoemde beleidsdoeleinden:
  a.  de zorg voor kwetsbare burgers;
  b. het bieden van ontwikkelingskansen voor jeugd en jongeren;
  c. het handhaven en/of versterken van de sociale infrastructuur;
  d. het bevorderen van sport en bewegen voor alle inwoners;
  e. het bevorderen van gezondheid en leefstijl.
 • de instelling moet 25, 50, 75 of 100 jaar bestaan of een veelvoud hiervan;
 • Voor carnavalsstichtingen wordt een veelvoud van 11 jaar aangehouden. Deze instellingen komen in aanmerking voor een jubileumsubsidie indien zij 22, 55, 77 of 99 jaar. Na 99 jaar is dit ter beoordeling aan het college van burgemeester en wethouders.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt € 115,-- ingeval van een 25- (22-), 50- (55-) of 75- (77-) 125, 150-jarig bestaan en € 160,-- ingeval van een 100- (99-), 200, 300-jarig bestaan.
Deze bedragen worden niet geïndexeerd.

Aanvraagprocedure

De jubileumsubsidie kan worden aangevraagd door middel van een briefje waarin wordt vermeld wanneer het jubileum wordt bereikt. Tevens moet een kopie van de statuten worden meegestuurd. De subsidie moet voorafgaand aan het jubileum worden aangevraagd.