Artikel Overzicht inwoners

Afval

Afval | Huishoudelijk afval inzamelen | Huisvuil en grofvuil | Afval inleveren | Afvalcontainer aanvragen | Afval en recyclen | Openingstijden milieustraat

Bekendmakingen

Bekendmakingen | Bekendmakingen vandaagAbonneren op bekendmakingen

Belastingen

WOZ loket | WOZ waarde | Onroerendezaakbelasting (OZB) | Hondenbelasting | Toeristenbelasting | Kwijtschelding | Afvalstoffenheffing | RioolheffingBezwaar WOZ-waarde | Aanslag gemeentelijke heffingen | Toelichting aanslagbiljet | Belastingen en heffingen

Bouwen en wonen

Bouwen en verbouwen | Wonen en vergunningen | Bestemmingsplannen | Omgevingsvergunning | Welstand | Slopen | Duurzaam bouwen | Starterslening | Bouwgrond aanvragen | Woningbouwprojecten | Opschaling windturbines

Geboorte en overlijden

Erkenning kind | Geboorteaangifte | Begraafplaatsen | Aangifte doen van overlijden

Gemeentegids

Gemeentegids

Jeugd en onderwijs

Kinderopvang | Leerlingenvervoer | Leerplicht | Scholen | Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) | Jeugdzorg | Jongerenwerk

Klachten,  bezwaar of aansprakelijkheid

Bezwaar | Gemeente aansprakelijk stellen | Rechten en klachten consument | Discriminatie | Privacy Verklaring

Melden bij de gemeente

Gevonden of verloren voorwerpen | Melding openbare ruimte maken | Overzicht meldingen openbare ruimte | Mijn GemeenteApp

Nieuws en actualiteiten

Nieuws | Openbare bekendmakingen

Openingstijden

Openingstijden en dienstverlening | Openingstijden milieustraat

Paspoort en identiteitskaart

Paspoort | Identiteitskaart | Rijbewijs

Recreatie

Recreatie | Wandelroutes | Fietsroutes | VVV Brabantse Wal | West Brabantse Waterlinie | Zuider Waterlinie | Musea | Evenementenkalender |

Rijbewijs

Rijbewijs aanvragen | Rijbewijs vernieuwen | Rijbewijs verlengen

Sport

Zwembad De Meermin | Zwembad Aquadintel | Sportaccommodaties | Subsidie

Subsidie

Subsidiesoorten | Meestgestelde vragen | Initiatievenfonds

Trouwen en geregistreerd partnerschap

Trouwen | Trouwen of partnerschap registreren | Trouwlocaties |Tarieven |Trouwambtenaren | Andere achternaam gebruiken

Uittreksels

Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) |Verklaring omtrent gedrag (VOG) |Uittreksel burgerlijke stand

Verkeer en parkeren

Wegafsluitingen | Gehandicaptenparkeerkaart | E-laadpalen | Gehandicaptenparkeerplaats | Parkeren in een blauwe zone | Werken in de wijk

Verhuizen

Vestiging in Nederland | Verhuizen naar het buitenland | Verhuizing doorgeven

Veiligheid

BuurtpreventieRampenbestrijding en crisis |  Openbare orde en veiligheidAED informatie | Belangrijke telefoonnummers

Vergunningen

Omgevingsvergunning | Bomen kappen | Collectevergunning | Straatfeest of ander klein evenement

Zorg en ondersteuning

Vraagwijzer | Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) | Adviesraad Sociaal DomeinMantelzorg | Vrijwilligers | Vrijwilligersverzekering Adressenoverzicht

Werk en inkomen

ISD Brabantse Wal | Vraagwijzer | Bijstandsuitkering aanvragen | Overzicht minimaregelingen | Aanvraagformulieren | Werkcentrum Brabantsewal | Financiële bijstand zelfstandigen