Artikel Initiatievenfonds van de gemeente Steenbergen

Heeft u een initiatief (idee) voor inwoners uit uw wijk, buurt of straat? Maar heeft u ondersteuning nodig bij de uitvoering hiervan? Dan kan de gemeente u wellicht helpen vanuit het initiatievenfonds. Heeft u een initiatief? Lees dan hieronder hoe u een vergoeding (subsidie) aan kunt vragen en welke spelregels er zijn.

Hoe vraag ik subsidie aan?

Stap 1. Neem contact op met de gemeente via 14 0167 en vraag naar Marina Fidder van het initiatievenfonds.

Stap 2. Bespreek met Marina Fidder uw idee, de mogelijkheden om dit uit te voeren en het indienen van uw aanvraag.

Stap 3. U kunt uw aanvraag indienen bij Marina fidder. Er is geen standaard inschrijfformulier, wel moeten minimaal de volgende punten worden uitgewerkt in uw aanvraag:

 • Wie doet de aanvraag en wie doen er mee?
 • Contactgegevens van de initiatiefnemer
 • Vertel wat uw initiatief is
 • Waarom doet u de aanvraag, dus wat is het doel?
 • Voor wie is uw initiatief, dus wie is de doelgroep?
 • Wanneer gaat u  het initiatief uitvoeren?
 • Begroting: welk bedrag wordt aangevraagd  en zijn er andere inkomsten voor het initiatief?

Welke spelregels zijn er?

Er zijn een aantal spelregels om een vergoeding voor uw initiatief aan te vragen. Hieronder worden de belangrijkste spelregels genoemd. Een overzicht van alle spelregels vindt u terug in de subsidieregeling initiatievenfonds gemeente Steenbergen 2018:

 • Het initiatief komt ten goede aan de inwoners van de gemeente Steenbergen.
 • Het initiatief wordt uitgevoerd in de gemeente Steenbergen.
 • Het initiatief draagt bij aan gemeentelijke doelen, bijvoorbeeld het versterken van de maatschappelijke betrokkenheid van inwoners, het verbinden van inwoners in en tussen kernen, verbeteren van de veiligheid of leefbaarheid in de gemeente.
 • Het initiatief sluit aan bij gemeentelijke plannen.
 • Het initiatief is niet commercieel, en niet bedoeld voor een goed doel.
 • De aanvraag is uiterlijk 6 weken voordat het initiatief wordt uitgevoerd, ingediend bij de gemeente Steenbergen.
 • De aanvraag is niet meer dan €10.000. Voor grote initiatieven vanaf €5000,- zorgt de initiatiefnemer zelf voor 1/3e van de kosten.

Voorbeelden van initiatieven

Enkele voorbeelden van initiatieven in de gemeente Steenbergen, en andere gemeenten:

 • Cultureel en historisch evenement 'Expositie Tramlijn Kruisland'
 • Aanleggen en onderhouden van een buurtspeeltuin
 • Organiseren van eetpunten voor ouderen
 • Dorp pluktuinen
 • Het opzetten van taalmaatjes in de buurt