gemeente Steenbergen | Openbare orde en Veiligheid

Artikel Openbare orde en Veiligheid

Beleid

De gemeente Steenbergen moet voor iedereen een veilige basis zijn en daar moet een ieder zijn of haar steentje aan bijdragen. Daarom is door de gemeente het een integraal veiligheidsbeleid opgesteld. Bij 'Downloads' op deze webpagina kunt u het betreffende document vinden

Buurtpreventie

In de gemeente Steenbergen zijn meerdere buurtpreventie teams actief. Buurtpreventieleden zetten zich geheel belangeloos, goed herkenbaar met een geel hesje, in voor de buurt. Daarbij wordt intensief samengewerkt met politie, gemeente en andere partners. Op de website van Buurtpreventie Steenbergen vindt u meer informatie.