gemeente Steenbergen | Oud papier en karton

Artikel Oud papier en karton

Alle laagbouwhuishoudens zijn voorzien van een papiercontainer aan huis. Inwoners van hoogbouw en woningen die geen plaats hebben voor een container aan huis kunnen gebruik maken van ondergrondse en bovengrondse verzamelcontainers.  Aangeboden minicontainers voor restafval legen we één keer per vier weken. U kunt tevens uw oud papier en karton kwijt op de milieustraat. De verenigingen helpen mee met de inzameling, en ontvangen voor het ingezamelde oud papier en karton een leuke vergoeding.

Tip! Papier besparen? Ontvangt u te veel reclamefolders? Haal op het gemeentehuis een Nee/Nee of Nee/Ja sticker.

Locaties containers

Bent u op zoek naar de papiercontainer bij u in de buurt? Deze vindt u bij de ondergrondse containers op de volgende locaties:

Steenbergen: Oudlandsestraat (zijkant Jumbo), Milieustraat, Simonshaven
Dinteloord: Westvoorstraat

Aanbiedregels minicontainers

  • Zorg dat uw minicontainer op de inzameldag met een gesloten deksel en met de wielen aan de kant van de weg staat (Let op!: in de route van het buitengebied moeten deze juist met de wielen aan de kant van uw woning.)
  • U kunt uw papiercontainer voor 7.30 uur op dezelfde locatie aanbieden als de gft- en restafval containers. In het buitengebied graag de papiercontainers met de wielen aan straat aanbieden. Uiterlijk voor 22.00 uur dient de minicontainer op uw eigen terrein te staan.
  • Zet geen afval naast de container, dit neemt de inzamelaar niet mee.
  • De container mag niet zwaarder zijn dan 70 kg.
  • Zorg dat het deksel van de container gesloten is.
  • Het afval niet aanstampen in de container, als het afval klem zit kan de container niet geleegd worden.
  • Verklein grote stukken afval.

De route Welberg en De Heen rijden we 's avonds. De papiercontainers hoeven hiervoor pas voor 17:30 uur aan straat te staan.

Aanbiedregels verzamelcontainers

Afval naast de verzamelcontainers zetten mag niet.

Scheidingstips

Bekijk een handig overzicht wat wel/niet in de papier-container mag op afvalscheidingswijzer.nl