gemeente Steenbergen | Digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning

Artikel Digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning

U controleert via het omgevingsloket voor welke activiteit een vergunning nodig is

De aanvraag voor een omgevingsvergunning kan via het omgevingsloket digitaal worden ingediend. Als u wilt bouwen heeft u meestal 1 of meerdere vergunningen nodig. Verschillende activiteiten op 1 locatie kunnen met 1 omgevingsvergunning worden aangevraagd. Denk daarbij aan het slopen van een oude woning, het kappen van een boom of het bouwen van een nieuwe woning.

Hieronder leest u welke stappen u moet doorlopen:

Stap 1 - de voorbereiding

Zorg voor een goed plan waarin al uw uitvoerende activiteiten staan beschreven
Een goede voorbereiding is het halve werk. Het is daarom altijd goed om alle activiteiten te beschrijven. Ook als u niet alle activiteiten in 1 keer wilt aanvragen. Zo is het totale project alvast duidelijk.

Verzamel deze gegevens voor uw aanvraag:

  • locatie
  • basisgegevens (u vindt op omgevingsvergunning online wat de basisgegevens zijn)
  • tekeningen
  • berekeningen

Stap 2 – de vergunningscheck

De vergunningscheck bestaat uit een aantal vragen per activiteit

De vragen worden bedacht met hulp van algemene wetten én lokale regels. Het resultaat van de check kan dus per gemeente verschillend zijn. Na uw antwoorden wordt per activiteit aangegeven of de activiteit vergunningsvrij is. Of juist verplicht. Ook staat er aangegeven welk bewijs nodig is voor het inleveren van de aanvraag. U kunt de uitkomst van de check downloaden. Of eventueel uitprinten.

Stap 3 – aanvraag inleveren

U kunt direct een aanvraag inleveren als er een omgevingsvergunning nodig is

U heeft daarbij uw DigiD-inloggegevens of eHerkenning-inloggegevens nodig. Na het invullen van uw persoonlijke gegevens wordt de aanvraag automatisch opgeslagen als concept. U kunt de aanvraag dus op een later moment afmaken. Er staat ook beschreven welke gegevens u precies nodig heeft. Al uw tekeningen en berekeningen kunt u als digitale bijlage toevoegen. Hoe completer uw aanvraag, des te sneller krijgt u een akkoord. U krijgt na het verzenden van de aanvraag direct een ontvangstbevestiging via e-mail. Wij publiceren de vergunningaanvragen op overheid.nl.

In de ontvangstbevestiging staat hoe lang de behandeling van uw aanvraag duurt

Valt de aanvraag onder een normale procedure? Dan is de termijn 8 weken. Gaat het om een uitgebreide procedure? Dan is de termijn 26 weken. Een termijn kan 1 keer worden verlengd met 6 weken. U kunt via het omgevingsloket met uw DigiD of eHerkenning een overzicht van uw aanvragen zien.

Stap 4 - complete gegevens

Wij controleren of uw aanvraag compleet is

Ontbreekt er iets? Dan kunt u de ontbrekende documenten opnieuw inleveren binnen een bepaalde termijn. Deze termijn komt bovenop de bepaalde normale of uitgebreide termijn. U kunt het aanvullende bewijs digitaal aanleveren via het omgevingsloket.

Stap 5 - plaatsing goedgekeurde vergunning

U krijgt een mail bij een positief besluit van uw omgevingsvergunning

Wij plaatsen uw goedgekeurde vergunning op overheid.nl.