gemeente Steenbergen | Heel Steenbergen Hartveilig!

Artikel Heel Steenbergen Hartveilig!

In 2021 zijn in alle zes kernen van de gemeente Steenbergen, zowel in de kern zelf als in het buitengebied, 54 openbare AED's in beschermende kasten geplaatst. De AED's hangen buiten in een beschermende kast en zijn 24 uur per dag openbaar bereikbaar. Waar mogelijk worden bestaande AED's in het netwerk opgenomen.

Wat is een AED?

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. De gemeente Steenbergen is de eerste gemeente in Brabant die de kern en buitengebieden hartveilig maken. U kunt ons op verschillende manieren helpen. Bijvoorbeeld door een AED-training te volgen bij EHBO vereniging, u aan te melden bij het reanimatie-oproepsysteem van Nederland of door uw pand aan te melden voor het plaatsen van een AED.

Aanmelden bij HartslagNU

HartslagNu is het reanimatie-oproepsysteem van Nederland. Elke dag krijgen 40 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De overlevingskans is het grootst als iemand binnen 6 minuten reanimeert en een AED aansluit. Als elke minuut telt, is snelle hulp van levensbelang. Ook u kunt helpen! Meld u aan als burgerhulpverlener of meld een AED apparaat aan via: https://hartslagnu.nl/burgerhulpverlening/hartslagnu-app/

De AED's uit het netwerk worden door City AED Nederland aangemeld.

Particuliere AED gebruikt? 

Heeft u als particulier of organisatie een AED gebruikt? De ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) betaalt de rekening. Op de website van RAV leest u hoe .

AED wordt gebruikt bij iemand met een hartaanval