Artikel Informatiepagina

Iedere twee weken publiceren we een informatiepagina in de huis-aan-huis editie van de Steenbergse Courant.  Op deze pagina informeren en betrekken we onze inwoners bij projecten en Steenbergse Courant
activiteiten in de gemeente, zoals raadsvergaderingen, inloopavonden en onderwerpen als afvalinzameling.

Inwoners in het buitengebied die de Steenbergse Courant niet ontvangen, kunnen zich aanmelden voor de digitale uitgave via: info@steenbergsecourant.nl.