gemeente Steenbergen | Actueel

Artikel Toespraak wethouder Nadir Baali - Dodenherdenking 4 mei 2023

Hartelijk dank dat ik namens het bestuur van de gemeente Steenbergen de kans krijg om hier op deze betekenisvolle dag, op deze waardevolle plek een woord tot u te richten. Enkele jaren geleden was ik voor het eerst aanwezig bij de herdenking die hier ieder jaar in november wordt gehouden. Het was een bijeenkomst die mij raakte. Eerlijk gezegd meer dan ik van tevoren had verwacht.

Dat heeft om te beginnen te maken met deze locatie. De plek waar bijna tachtig jaar geleden Canadese soldaten, veelal nog jongens, de strijd aangingen voor de vrijheid. Onze vrijheid. Uitkijkend op het dorp waar die dagen zovelen, zoveel kwijtraakten. Het bracht mij dichter bij de gebeurtenissen van toen.

Het heeft ook te maken met het bevrijdingsmonument dat hier jaren later kwam dankzij de inspanning van een groep mensen die het belangrijk vindt om de herinnering aan de oorlog en haar slachtoffers levend te houden. Een monument voor de mensen, door de mensen. Een thema dat mij als wethouder Participatie, maar vooral als mens, na aan het hart ligt.

Het heeft zeker ook te maken met het klaproosveld aan de voet van het monument. Ook weer op initiatief van diezelfde mensen, de Stichting Bevrijdingsmonument Welberg, ter herinnering aan de gebeurtenissen rond de Slag om Welberg en Steenbergen. Een initiatief dat inmiddels regionaal gedragen wordt.

Zoals de meesten van u weten, wordt dit klaproosveld het komende jaar opnieuw ingericht en nog meer dan nu betrokken bij 'De Klok'. We doen dit niet als gemeente, maar als groep mensen die op allerlei manieren betrokken zijn bij deze plek. De Stichting Bevrijdingsmonument Welberg, de stichting Veteranen Steenbergen, omwonenden, Staatsbosbeheer en de Dorpsraad Welberg die er met het initiatief van de klaproosschildjes voor zorgt dat de boodschap van het veld als een lint over deze gemeente en ver daarbuiten wordt uitgerold.

Een wens die wij met elkaar delen is dat dit een plek blijft waar het belang van herdenken stand houdt. Herdenken om van te leren. Herdenken om herhaling te voorkomen. Met name voor de generaties van de toekomst voor wie de Tweede Wereldoorlog steeds meer een periode in de verre geschiedenis wordt. Want zelfs de overgrootouders van de kinderen die vandaag het levenslicht zien, zijn vaak al na 1945 geboren. We kunnen het de jeugd dan ook niet kwalijk nemen dat hun gevoel voor die oorlog anders is. Wat wij voor hen kunnen doen, is hen hier het besef meegeven van de verschrikkingen die oorlog met zich meebrengt en de waarde van vrede. Het besef dat vrede een kwetsbaar begrip is.

Maar ook het besef dat oorlog niet alleen een gebeurtenis is waar onschuldige burgers machteloos in meegezogen worden, maar dat er mensen zijn - sommigen zijn hier vandaag aanwezig die er bewust voor kozen om hun eigen leven in de waagschaal te leggen om dat van anderen te beschermen. Die dat doen vanuit de overtuiging dat niemand het recht heeft om te beschikken over de vrijheid van een ander. Zij maken een keuze die een levenslange impact op hen kan hebben.

Ergens in deze wereld zullen er helaas altijd mensen moeten leven met oorlog. We kunnen allemaal wensen dat het niet zo is, maar dat is tegen beter weten in. Het is namelijk een wens waarvan de invulling buiten ons bereik ligt. Beter dan het uitspreken van die wens, is het doen van de belofte die wij hier woordeloos met elkaar delen. De belofte dat wij er in ieder geval alles wat binnen onze macht ligt aan zullen doen om te voorkomen dat er ooit nog iemand hoeft te leven met oorlog.

Wethouder Nadir Baali