gemeente Steenbergen | Starterslening

Artikel Koop je huis in Steenbergen met een starterslening!

Waarom een Starterslening?

De gemeente Steenbergen heeft geld voor de Starterslening opzij gezet in een eigen fonds bij SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). Uit dit fonds leent de gemeente geld uit aan inwoners die voor het eerst een woning willen kopen. De regeling geldt zowel voor huidige inwoners als ook voor nieuwe inwoners!

De gemeente doet dit omdat het voor starters vaak erg moeilijk is om een huis te kopen. Met de Starterslening maakt de gemeente het u dus makkelijker om een woning te kopen.

Hoe werkt de Starterslening?

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de totale verwervingskosten van uw woning en het maximale bedrag dat u, op basis van uw inkomen, bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. De hoogte van de Starterslening hangt af van uw inkomen, uw eigen vermogen en de voorwaarden van de gemeente Steenbergen.

Om in aanmerking te komen voor een Starterslening heeft de gemeente Steenbergen aanvullende voorwaarden opgesteld:

  1. De maximale koopprijs van de woning bedraagt € 255.000,=;
  2. Het maximale bedrag van de Starterslening bedraagt € 51.000,= 

In de gemeente Steenbergen zijn verschillende bestaande woningen die onder de maximale koopprijs vallen. In Steenbergen (Buiten de Veste) zijn er ook nieuwbouwprojecten voor starters.

Wilt u meer weten? Bel of mail dan dhr. M. Meulblok of mw. J. de Vrijer (tel. 140167- of info@gemeente-steenbergen.nl). Kijk ook op de website www.svn.nl.

Het ingevulde aanvraagformulier kunt u sturen naar info@gemeente-steenbergen.nl