gemeente Steenbergen | Zelf een locatie kiezen

Artikel Trouwen op locatie

De gemeente Steenbergen biedt aan partners die hun huwelijk willen laten voltrekken of een partnerschap willen laten registreren, de mogelijkheid zelf te bepalen op welke locatie dit gaat plaatsvinden. Omdat we natuurlijk graag willen dat alles goed verloopt volgen hieronder een aantal punten waarmee u rekening moet houden als u er voor kiest op een locatie naar uw keuze te trouwen.

De volgende zaken zijn hierbij voor u van belang:

 1. Extra kosten, die gemaakt worden omdat de locatie gehuurd moet worden, zijn voor uw eigen rekening. Deze kosten moet u rechtstreeks aan de verhuurder van het pand betalen, zonder tussenkomst van de gemeente.
 2. U bent aansprakelijk voor eventuele schade die aan de locatie wordt toegebracht.
 3. De beheerder moet de locatie openstellen op het moment van de plechtigheid. Als om een of andere reden de locatie niet toegankelijk is op het moment van de huwelijksvoltrekking, dan kan de gemeente daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 4. Er wordt een contract opgemaakt waarin o.a. bovenstaande zaken vastgelegd worden. De partijen in dat contract zijn: de gemeente Steenbergen, het (bruids)paar en de beheerder/eigenaar van de locatie.

Procedure

Als u uw keuze voor een bepaalde locatie hebt gemaakt, richt u een schriftelijk verzoek met gebruikmaking van het speciale aanvraagformulier aan het college van Burgemeester en Wethouders, waarin u meedeelt op welke locatie u wilt trouwen of uw partnerschap wil registreren en welke datum en tijdstip uw voorkeur heeft.

De aanvraag moet uiterlijk drie maanden voor de door u gekozen datum worden ingediend. Binnen deze termijn worden aanvragen niet in behandeling genomen.

De tijden waarop huwelijken/partnerschapsregistraties plaats kunnen vinden zijn vastgelegd in een reglement. Op afdeling Burgerzaken kunt u informatie verkrijgen over de tijdstipmogelijkheden van een huwelijk.

Deze brief kunt u sturen aan:

 • Burgemeester en Wethouders
  Team Bedrijfsvoering en Dienstverlening
  Postbus 6
  4650 AA Steenbergen

Vermeldt u alstublieft uw telefoonnummer in de brief, dan kan er contact met u opgenomen worden voor het doornemen en de ondertekening van het contract. Neemt u zelf contact op met de beheerder. Deze moet het contract doornemen en ondertekenen. De locatie wordt beoordeeld op geschiktheid. Het contract moet daarna doorgestuurd worden naar de gemeente Steenbergen. Het contract is onder voorbehoud. Het college van burgemeester en wethouders moet nog definitief toestemming geven. Zodra het college van burgemeester en wethouders een besluit heeft genomen krijgt u hiervan een bevestiging.

Bij deze informatie zit een checklist, waarin u gevraagd zal worden naar een aantal voorzieningen op de betreffende locatie, waarmee rekening gehouden moet worden in verband met de plechtigheid. Dit zijn zaken als omkleedruimte voor ambtenaar, geluidsinstallatie, tafel, etc. Het is de bedoeling dat u deze lijst vooraf doorneemt en zo nodig enkele zaken regelt. De verdere gang van zaken zal vervolgens doorgesproken worden met de ambtenaar die uw huwelijk gaat voltrekken.
(De checklist moet u ingevuld inleveren, gezamenlijk met uw aanvraag huwelijk op locatie en het contract/overeenkomst met de locatiebeheerder.

Informatie:

Als u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van Team Bedrijfsvoering en Dienstverlening, tel 14 0167
Wij wensen u veel plezier en succes bij de voorbereiding van uw huwelijk of partnerschapsregistratie en hopen zo goed mogelijk aan uw wensen te kunnen voldoen om van uw trouwdag een onvergetelijke dag te maken.