gemeente Steenbergen | Restafval

Artikel Restafval

Afval dat je niet gescheiden kunt inleveren, mag bij het restafval. Restafval kan in de minicontainer met grijs deksel of in één van de ondergrondse verzamelcontainers. De aangeboden minicontainers voor restafval legen we één keer per vier weken.

Scheidingstips

Bekijk een handig overzicht wat wel/niet in de restafvalcontainer mag op afvalwijzer.nl

Breng de afvalsoorten die niet in de restafvalcontainer horen naar de milieustraat, Van Andelstraat 6 in Steenbergen.

Aanbiedregels voor minicontainers (buitengebied)

 • De afvalinzamelaar rijdt niet altijd dezelfde route. Zorg ervoor dat uw container op de inzameldag op tijd aan straat staat (voor 07.30 uur), op de afgesproken plaats (witte stip of witte container aanduiding).
 • Uiterlijk voor 22.00 uur dient de minicontainer op uw eigen terrein te staan.
 • Zet geen afval naast de container, dit neemt de inzamelaar niet mee.
 • De container mag niet zwaarder zijn dan 70 kg.
 • Zorg dat het deksel van de container gesloten is.
 • Het afval niet aanstampen in de container, als het afval klem zit kan de container niet geleegd worden.
 • Verklein grote stukken afval.
 • Gooi geen warme vloeistoffen in de container, dit tast het kunststof aan.

Aanbiedregels ondergrondse containers

 • Gebruik voor restafval dat u naar de ondergrondse container brengt een zak van 40 liter. Let op, een grotere zak komt vast te zitten en blokkeert de container.
 • Afval naast ondergrondse containers zetten mag niet.
 • De ondergrondse containers voor restafval legen we op automatische volmelding.

Diefstal/schade

U bent als gebruiker verantwoordelijk voor de verstrekte minicontainers. Eventuele diefstal of schade aan de container verhalen we op u. Als uw minicontainer kapot is kunt u dit doorgeven aan Saver via het contactformulier. Bij normale slijtage zullen hiervoor geen kosten in rekening gebracht worden. Bij diefstal dient u (digitaal) aangifte te doen bij de politie. Met deze aangifte kunt u een andere minicontainer krijgen.

Afvalpas

Met de afvalpas van Saver kunt u de ondergrondse restafvalcontainer(s) openen die aan u is toegewezen. Wilt u liever uw restafval naar een andere container brengen of heeft u vragen over de afvalpas? Stuur dan een email naar Saver via het contactformulier.

Storing container

Storing aan de ondergrondse container bij u in de buurt of bijplaatsingen (zakken naast de container)? Meld het via 14 0167 of via www.gemeente-steenbergen.nl.  's Avonds en in het weekend kunt u ook contact met ons opnemen via tel.nr.  140167, u ontvangt dan het calamiteitennummer, bel dit gerust.