gemeente Steenbergen | Naamskeuze/Naamgebruik

Artikel Naamskeuze/Naamgebruik

Bij de melding voorgenomen huwelijk/partnerschap heeft u schriftelijk verklaard welk naamgebruik u na het huwelijk/partnerschap wilt voeren.
Daarbij heeft u de keuze gemaakt uit één van de volgende mogelijkheden:

  •  Alleen uw eigen naam;
  • Alleen de naam van uw partner;
  • Naam van uw partner gevolgd door uw eigen naam;
  • Uw eigen naam gevolgd door naam van uw partner.

In het Nederlandse namenrecht behoudt u altijd uw eigen naam, ongeacht de keuze die u bij de melding voorgenomen huwelijk/partnerschap heeft gemaakt.
In het Nederlandse namenrecht wijzigt een naam niet door huwelijk of partnerschap.

Vandaar dat altijd in het trouwboekje of partnerschapsboekje uw eigen naam staat vermeld, zowel voor als na uw huwelijk/partnerschap. Uw naam blijft ongewijzigd.

Wat wel verandert is uw aanschrijfnaam....

Als u bijvoorbeeld heeft gekozen voor naam van uw partner gevolgd door uw eigen naam dan wordt u in de toekomst door de officiële instanties zoals gemeente of belastingdienst aangeschreven met de naam van uw partner gevolgd door uw eigen naam.