gemeente Steenbergen | Initiatievenfonds

Artikel Initiatievenfonds

Het initiatievenfonds draagt bij aan het stimuleren van maatschappelijke deelname door het aanjagen van activiteiten waaraan alle inwoners mee kunnen doen of er plezier aan hebben.

Waar moet u op letten

Er zijn een aantal spelregels om een vergoeding voor uw initiatief aan te vragen. Hieronder worden de belangrijkste spelregels genoemd. Een overzicht van alle spelregels vindt u terug in de subsidieregeling initiatievenfonds gemeente Steenbergen 2018:

 • Het initiatief komt ten goede aan de inwoners van de gemeente Steenbergen.
 • Het initiatief wordt uitgevoerd in de gemeente Steenbergen.
 • Het initiatief draagt bij aan gemeentelijke doelen, bijvoorbeeld het versterken van de maatschappelijke betrokkenheid van inwoners, het verbinden van inwoners in en tussen kernen, verbeteren van de veiligheid of leefbaarheid in de gemeente.
 • Het initiatief sluit aan bij gemeentelijke plannen.
 • Het initiatief is niet commercieel, en niet bedoeld voor een goed doel.
 • De aanvraag is uiterlijk 6 weken voordat het initiatief wordt uitgevoerd, ingediend bij de gemeente Steenbergen.
 • Bij een aanvraag voor een initiatief tot € 5000,- kunt u tot 100% subsidie ontvangen. Voor grotere initiatieven vanaf € 5000,- bedraagt de subsidie 2/3 van de totale kosten, met een maximum van € 10.000,-.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag per mail indienen bij de medewerkers kerngericht werken. Er is (nog) geen standaard inschrijfformulier, wel moeten minimaal de volgende punten worden uitgewerkt in uw aanvraag:

 • Wie doet de aanvraag en wie doen er mee?
 • Contactgegevens van de initiatiefnemer
 • Vertel wat uw initiatief is
 • Waarom doet u de aanvraag, dus wat is het doel?
 • Voor wie is uw initiatief, dus wie is de doelgroep?
 • Staan andere (buurt)bewoners, of samenwerkingspartners er positief tegenover?
 • Wanneer gaat u het initiatief uitvoeren?
 • Begroting: welk bedrag wordt aangevraagd en zijn er andere inkomsten voor het initiatief?

Mail uw aanvraag naar samen@gemeente-steenbergen.nl