gemeente Steenbergen | Vitale Vesting

Artikel Vitale Vesting

De gemeente Steenbergen, zorgorganisatie tanteLouise en woningcorporatie Stadlander werken samen aan een toekomstbestendig centrum van Steenbergen.  Die samenwerking heet Vitale Vesting. Iedere organisatie werkt vanuit de eigen  logo Vitale Vesting

verplichtingen en ambities, maar in samenhang en met hetzelfde doel: een stad waarin u nu en straks prettig kunt wonen en leven.

Gezamenlijke vraagstukken en ambities

Als samenleving staan we de komende jaren voor een groot aantal uitdagingen, zowel economisch als sociaal maatschappelijk. Bijvoorbeeld: hoe ziet de toekomstige energie en warmtevoorziening er uit? Hoe bouwen we aan een fijne en
veilige omgeving om in te wonen en te werken, met voldoende en ook goed bereikbare voorzieningen'.

Hoe organiseren we met een groeiend aantal kwetsbare ouderen de juiste zorg voor iedereen?

Heel veel vragen.

Door gebruik te maken van elkaars kennis zoeken we samen naar de antwoorden en stemmen de plannen zo goed mogelijk op elkaar af. Samen weet je meer, samen kom je verder; dat is de gedachte achter Vitale Vesting.
We zijn nog maar net begonnen met Vitale Vesting. Op dit moment onderzoeken we wat ons de komende jaren te doen staat. En hoe we met elkaar alle puzzelstukjes zo slim en efficiënt mogelijk kunnen leggen. Dat gebeurt stapje voor stapje. Langzaam zal ook voor u als bewoner steeds duidelijker worden waar deze gezamenlijke reis ons uiteindelijk brengt.

Ook aan u vragen we om waar mogelijk met ons mee te denken Wij houden u op de hoogte, zodra er nieuwe informatie is. Dat doen we bijvoorbeeld via de website Vitale Vesting.

luchtfoto plangebied Vitale Vesting