gemeente Steenbergen | Inwoners overzicht

Artikel Overzicht inwoners

Actueel

Nieuws  | Vitale Vesting | Evenementen in Steenbergen | Openbare bekendmakingen | Informatiepagina | Gladheidbestrijding| Strooiroutes | Podcast: We hebben hier goud in handen! | Meedenken over Dinteloord

Afval

Afval | Huishoudelijk afval inzamelen | Huisvuil en grofvuil | Afval inleveren | Afvalcontainer aanvragen | Afval en recyclen | Openingstijden milieustraat

Bekendmakingen

Bekendmakingen | Bekendmakingen vandaagAbonneren op bekendmakingen

Belastingen

WOZ loket | WOZ waardeOnroerendezaakbelasting betalen (woning) | Hondenbelasting | Toeristenbelasting | Kwijtschelding | Afvalstoffenheffing | RioolheffingBezwaar WOZ-waarde | Aanslag gemeentelijke heffingen | Belastingen en heffingen | Aanvraagformulieren (o.a. Machtiging)

Bouwen en wonen

Bouwen en verbouwen | Wonen en vergunningen | Bestemmingsplannen | Omgevingsvergunning | Welstand | SlopenStarterslening | Bouwgrond aanvragen | Nieuwbouwprojecten | Arbeidsmigratie

Duurzaam in de gemeente Steenbergen

Bekijk (de actuele) onderwerpen over duurzaamheid in de gemeente Steenbergen

Geboorte en overlijden

Erkenning kind | Geboorteaangifte | Begraafplaatsen | Aangifte doen van overlijden

Herinrichting

Werken in de wijk

Jeugd en gezin/ onderwijs

Vraagwijzer/jeugd en gezin | Kinderopvang | Leerlingenvervoer | Leerplicht | Team Jeugd | Jeugdzorg | Jongerenwerk

Klachten,  bezwaar of aansprakelijkheid

Bezwaar | Gemeente aansprakelijk stellen | Rechten en klachten consument | Discriminatie | Privacy Verklaring

Melden bij de gemeente

Gevonden of verloren voorwerpen | Melding openbare ruimte maken

Openingstijden

Openingstijden en dienstverlening

Overig

Gemeentegids | Kerncoördinatoren | Oplichting | Levensbos | Verkiezingen Tweede Kamer 2023

Paspoort en identiteitskaart

Paspoort | Identiteitskaart | Rijbewijs

Recreatie

Recreatie | Wandelroutes | Fietsroutes | VVV Brabantse Wal  Zuiderwaterlinie | Bezienswaardigheden | Evenementenkalender

Rijbewijs

Rijbewijs aanvragen | Rijbewijs vernieuwen | Rijbewijs verlengen

Sport

Zwembad De Meermin | Zwemabonnementen Meermin | Zwembad Aquadintel | Zwemabonnementen Aquadintel | Sportaccommodaties

Subsidie

Subsidiesoorten | Meestgestelde vragen | Initiatievenfonds

Trouwen en geregistreerd partnerschap

Trouwen | Trouwen of partnerschap registreren | Trouwlocaties |Tarieven |Trouwambtenaren | Andere achternaam gebruiken

Uittreksels

Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) |Verklaring omtrent gedrag (VOG) |Uittreksel burgerlijke stand

Verkeer en parkeren

Gehandicaptenparkeerkaart | E-laadpalen | Gehandicaptenparkeerplaats | Parkeren in een blauwe zone | Werken in de wijk | Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan 

Verhuizen

Vestiging in Nederland | Verhuizen naar het buitenland | Verhuizing doorgeven

Veiligheid

Buurtpreventie | Wat te doen bij een crisis of rampOpenbare orde en veiligheidAPV in begrijpelijke taal | Belangrijke telefoonnummers | Steenbergen Hartveilig | Burgernet | Spreekuren Wijkboa's

Vergunningen

Omgevingsvergunning | Bomen kappen | Collectevergunning | Straatfeest of ander klein evenement

Zorg en ondersteuning

Vraagwijzer/zorg en welzijn | Team Jeugd | Adviesraad Sociaal Domein | Vraagwijzer/meedoen en meehelpen | Vrijwilligersverzekering | Vraagwijzer|vervoer | Vraagwijzer/contact bij crisis | Hulpgids | Lokaal Preventieakkoord | Energiekosten | Samen solidair voor Oekraïne

Werk en inkomen

Vraagwijzer/werk en inkomen