gemeente Steenbergen | Inwoners overzicht

Artikel Overzicht inwoners

Actueel

Nieuws | Openbare bekendmakingen | Informatiepagina | Steenbergen jubileumjaar 2022 | Coronavirus | Subsidieregeling coronaondersteuning maatschappelijk veld

Afval

Afval | Huishoudelijk afval inzamelen | Huisvuil en grofvuil | Afval inleveren | Afvalcontainer aanvragen | Afval en recyclen | Openingstijden milieustraat

Bekendmakingen

Bekendmakingen | Bekendmakingen vandaagAbonneren op bekendmakingen

Belastingen

WOZ loket | WOZ waarde | Onroerendezaakbelasting (OZB) | Hondenbelasting | Toeristenbelasting | Kwijtschelding | Afvalstoffenheffing | RioolheffingBezwaar WOZ-waarde | Aanslag gemeentelijke heffingen | Belastingen en heffingen | Aanvraagformulieren (o.a. Machtiging)

Bouwen en wonen

Bouwen en verbouwen | Wonen en vergunningen | Bestemmingsplannen | Omgevingsvergunning | Welstand | Slopen | Duurzaam bouwen | Starterslening | Bouwgrond aanvragen | Nieuwbouwprojecten | Arbeidsmigratie

Geboorte en overlijden

Erkenning kind | Geboorteaangifte | Begraafplaatsen | Aangifte doen van overlijden

Jeugd en onderwijs

Kinderopvang | Leerlingenvervoer | Leerplicht | Scholen | Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) | Jeugdzorg | Jongerenwerk

Klachten,  bezwaar of aansprakelijkheid

Bezwaar | Gemeente aansprakelijk stellen | Rechten en klachten consument | Discriminatie | Privacy Verklaring

Melden bij de gemeente

Gevonden of verloren voorwerpen | Melding openbare ruimte maken | Overzicht meldingen openbare ruimte | Mijn GemeenteApp

Openingstijden

Openingstijden en dienstverlening

Overig

Gemeentegids | Kerncoördinatoren

Paspoort en identiteitskaart

Paspoort | Identiteitskaart | Rijbewijs

Recreatie

Recreatie | Wandelroutes | Fietsroutes | VVV Brabantse Wal  Zuiderwaterlinie | Bezienswaardigheden | Evenementenkalender

Rijbewijs

Rijbewijs aanvragen | Rijbewijs vernieuwen | Rijbewijs verlengen

Sport

Zwembad De Meermin | Zwembad Aquadintel | Sportaccommodaties

Subsidie

Subsidiesoorten | Meestgestelde vragen | Initiatievenfonds

Trouwen en geregistreerd partnerschap

Trouwen | Trouwen of partnerschap registreren | Trouwlocaties |Tarieven |Trouwambtenaren | Andere achternaam gebruiken

Uittreksels

Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) |Verklaring omtrent gedrag (VOG) |Uittreksel burgerlijke stand

Verkeer en parkeren

Wegafsluitingen | Gehandicaptenparkeerkaart | E-laadpalen | Gehandicaptenparkeerplaats | Parkeren in een blauwe zone | Werken in de wijk | Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan - Leden adviesraad stellen zich voor

Verhuizen

Vestiging in Nederland | Verhuizen naar het buitenland | Verhuizing doorgeven

Veiligheid

BuurtpreventieRampenbestrijding en crisis |  Openbare orde en veiligheidAPV in begrijpelijke taalAED informatie | Belangrijke telefoonnummers | Coronawet | Steenbergen Hartveilig

Vergunningen

Omgevingsvergunning | Bomen kappen | Collectevergunning | Straatfeest of ander klein evenement

Zorg en ondersteuning

Vraagwijzer | Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) | Adviesraad Sociaal DomeinMantelzorg | Vrijwilligers | Vrijwilligersverzekering Adressenoverzicht | Welzijn | Hulpwijzer Brabantse Wal | Meldpunt Crisiszorg West-Brabant | De hulpgids helpt u verder op weg

Werk en inkomen

ISD Brabantse Wal | Vraagwijzer | Bijstandsuitkering aanvragen | Overzicht minimaregelingen | Aanvraagformulieren | Werkcentrum Brabantsewal | Financiële bijstand zelfstandigen