gemeente Steenbergen | Arbeidsmigranten in de gemeente Steenbergen

Artikel Arbeidsmigranten in de gemeente Steenbergen

Arbeidsmigranten vertegenwoordigen een grote groep mensen in onze samenleving die onze aandacht verdient. De gemeente Steenbergen heeft begin 2020 nieuw beleid en een uitvoeringsplan opgesteld rondom arbeidsmigranten in de gemeente.

De gemeente wil met het beleid (en de uitvoering ervan) niet alleen inspelen op de huidige situatie, maar juist ook zorgen dat zij voorbereid is op de toekomst.
Zo moeten we goede afspraken maken over wonen, integratie, participatie, toezicht en handhaving. Ook moeten we goede voorzieningen kunnen bieden voor grotere groepen.
De gemeente richt zich zowel op arbeidsmigranten die hier tijdelijk wonen, in grote voorzieningen/ gebouwen, zoals bijvoorbeeld Stella Maris, als arbeidsmigranten die zich voor langere tijd of definitief in de gemeente vestigen.

De rol die de gemeente in het proces heeft is faciliterend, ondersteunend en verbindend. Hoe gemeente Steenbergen dit vorm geeft staat in het uitvoeringsplan van maart 2020. Denk hierbij aan het bekijken van de bouwopgave, voorlichting over beleid, samenwerking met werkgevers huisvesters, zorg en welzijn, informatiesessies, aandacht voor taal, integratie, participatie en meer...

Heeft u vragen/ opmerkingen over de huisvesting en/of toegankelijkheid van voorzieningen voor arbeidsmigranten neemt u dan contact op met de gemeente via 14 0167