gemeente Steenbergen | Adviesraad Sociaal Domein

Artikel Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein gemeente Steenbergen adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over beleid, voortgang en uitvoering op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet.

Via de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet geeft de gemeente mensen die dat nodig hebben, een steuntje in de rug om zelfstandig te functioneren. Hoe de gemeente dat doet, ligt niet volledig vast: de wet geeft de gemeente de ruimte om eigen beleid te maken en eigen accenten te plaatsen. Inwoners hebben hierin inspraak en kunnen advies geven. In Steenbergen gebeurt dit via de Adviesraad Sociaal Domein.

De ondersteuning gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de burgers bij het oplossen van beperkingen in het deelnemen in de maatschappij. De Adviesraad heeft zich als doel gesteld uitvoerbare en afgewogen adviezen uit te brengen. De adviesraad heeft een onafhankelijke voorzitter. Alle leden dragen bij vanuit eigen ervaring en deskundigheid.

Wilt u uw ervaringen op het gebied van jeugdhulp, zorg en/of welzijn in de gemeente Steenbergen delen? Dan is de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Steenbergen op zoek naar u!

De Adviesraad is een onafhankelijke raad die advies geeft aan onze burgemeester en wethouders. Met deze adviezen kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren.
Uw ervaringen, klachten en complimenten gebruiken wij voor het opstellen van onze adviezen. Heeft u ervaringen, klachten of complimenten? Deel deze dan via de website van de adviesraad: www.adviesraadsteenbergen.nl