Artikel Verkiezingen

Verkiezing van de leden van het Europees Parlement op 23 mei

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. Inwoners van alle lidstaten, waaronder dus Nederland, kiezen tijdens de Europeze verkiezingen rechtstreeks hun vertegenwoordiger in de Europese Unie. Tijdens de verkiezingen stem je op een antionale politieke partij. In het Europeels Parlement maken deze partijen deel uit van één van de acht Europese fracties. Deze fracties zijn niet gevormd op basis van nationaliteit, maar op basis van politieke kleur. Wil je meer weten over de verkiezing van de leden van het Europees Parlement? Kijk dan op deze website.  

Meer informatie:

Verkiezingen provinciale staten en waterschap

Op woensdag 20 maart 2019 heeft u uw stem kunnen uitbrengen voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Brabant en de leden van het algemeen bestuur van het waterschap Brabantse Delta.

Inmiddels zijn de uislagen vastgesteld van beide verkiezingen.