gemeente Steenbergen | Verkiezingen

Nieuwe rij

Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2023

Op woensdag 15 maart 2023 kunt u als u 18 jaar of ouder bent stemmen voor Provinciale Staten van Noord-Brabant én het algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta  Met uw stem bepaalt u wie de nieuwe bestuurders worden van zowel de provincie als het waterschap. Zo heeft u invloed op de keuzes die zij in uw woon- en leefomgeving maken.

Logo Elke stem telt

Nieuwe rij