Artikel Veelgestelde vragen

Algemeen

 • Wat is omgekeerd inzamelen?
  Omgekeerd inzamelen betekent dat herbruikbare grondstoffen aan huis worden ingezameld, terwijl bewoners restafval naar een ondergrondse verzamelcontainer in de wijk brengen. Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en oud papier en karton (OPK) worden samen met  plastic verpakkingsafval en drankenkartons (PD)  aan huis opgehaald. Bewoners van hoogbouw en appartementen brengen OPK en PD naar een nabijgelegen milieuparkje of naar een verzamelcontainer in het gebouw. Glas en textiel kunnen inwoners inleveren in de glas- en textielcontainers.
 • Waarom voert de gemeente omgekeerd inzamelen in, we scheiden het afval toch al?
  Uit onderzoek blijkt dat het grootste deel van ons restafval bestaat uit oud papier en karton, plastic verpakkingsafval, drankenkartons en GFT. Deze grondstoffen kunnen heel goed hergebruikt worden. De hoeveelheid restafval die daarna nog overblijft is heel klein.
  In 2017 zamelden we in de gemeente Steenbergen nog bijna 232 kilo restafval per inwoner in. Onze ambitie en die van de Rijksoverheid is om dit te verminderen tot 100 kilogram per inwoner. We zijn er dus nog niet. Met omgekeerd inzamelen hopen we de hoeveelheid restafval te verminderen.
 • Waarom wordt niet gewoon alles bij elkaar ingezameld en ergens centraalgescheiden?
  Dat heeft verschillende redenen. De eerste reden is dat niet alle afvalstromen even goed gescheiden kunnen worden als ze samen worden ingezameld. Een tweede reden is dat afval dat wordt nagescheiden, niet altijd van goede kwaliteit is. Zo kan keukenafval dat wordt nagescheiden niet tot compost worden verwerkt vanwege vervuiling uit de rest van het afval.
 • Moet ik ook apart gaan betalen voor mijn restafval?
  Nee, de gemeente heeft momenteel geen plannen om het betalen per afvalinworp in te voeren. U blijft op dezelfde manier afvalstoffenheffing betalen als nu.
 • Wordt grof huishoudelijk afval (Big bag) nog steeds op afroep opgehaald?
  Ja, dat blijft hetzelfde.

Afvalstoffenheffing

 • Mijn afvalstoffenheffing is gestegen. Hoe komt dat?
  Voorgaande jaren was de aanslag gebaseerd op de grootte van de containers die bij uw woning stonden. Pakket 2 (met twee kleine containers van 140 liter) was eigenlijk alleen bedoeld voor eenpersoonshuishoudens. Als mensen erom vroegen, stonden wij dit pakket toch toe voor meerpersoonshuishoudens. Zij betaalden hiervoor het lage tarief (in 2018 € 254,--).

  Nu we overgestapt zijn naar "omgekeerd inzamelen", brengt u het restafval weg. U heeft geen restafvalcontainer meer, waardoor we u niet kunnen laten betalen aan de hand van de grootte van deze container. Ook betaalt u niet per keer dat u uw restafval wegbrengt. Daarom hebben wij het tarief vanaf januari 2019 bepaald op hoe groot uw huishouden is. Hierbij kijken we naar het aantal personen in uw huishouden op 1 januari 2019. Er is dit jaar dus alleen een tarief voor een één- of een meerpersoonshuishouden. Wat voor containers er bij de woning staan maakt niet meer uit. Deze wijziging heeft als gevolg dat de meerpersoonshuishoudens die voorheen pakket 2 (en ook pakket 3) hadden, nu meer moeten betalen.

 • Ik scheid mijn afval beter, toch is mijn aanslag niet lager. Hoe kan dat?
  Dit heeft verschillende redenen. Zo zijn aanbestedingen door de groeiende economie duurder uitgevallen, bijvoorbeeld van inzamelkosten en verwerkingskosten van sommige afvalstromen. We zien inderdaad dat inwoners het afval in Steenbergen beter scheiden. Hier zijn we heel blij mee, want anders was het tarief meer gestegen. Daarnaast kan het zo zijn dat u voorgaande jaren gebruik maakte van pakket 2 of 3 als meerpersoonshuishouden. Dit kan nu niet meer. Zie vraag en antwoord hierboven.

  Ter informatie: het geld dat u betaalt voor de afvalstoffenheffing, gebruiken we alleen om de kosten te dekken van de afvalinzameling en afvalverwerking. We mogen hier geen winst op maken. U betaalt dus niet meer geld dan wij hiervoor nodig hebben in 2019. Ook mogen wij dit geld niet gebruiken voor andere uitgaven die niets met afval te maken hebben, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van speeltuintjes.

Ondergrondse containers

 • Waar staan de ondergrondse verzamelcontainers voor restafval?
  Op de kaart kunt u per kern zien waar de ondergrondse containers staan. Bekijk ook de gehele gemeente op deze kaart. U kunt op de locatieballonnetjes klikken voor meer informatie.
 • Ik woon in een appartement, moet ik ook gebruik maken van ondergrondse verzamelcontainers?
  Ja, ook u blijft gebruik maken van ondergrondse verzamelcontainers.
 • Ik woon in het buitengebied, moet ik ook gebruik maken van ondergrondse verzamelcontainers?
  Zoveel mogelijk huishoudens maken gebruik van ondergrondse containers. Als dat niet kan, bijvoorbeeld omdat de afstand tot de dichtstbijzijnde container te groot is, krijgt u een container voor restafval. Deze wordt eenmaal in de vier weken geleegd. Mocht dat een keer te weinig zijn dan kunt u met uw pasje ook terecht bij de ondergrondse container. U heeft toegang tot één ondergrondse container.
 • Hoe werken de ondergrondse containers?
  Met de afvalpas kunt u uw restafval in één van de twee ondergrondse containers werpen. U houdt de pas tegen de lezer op de ondergrondse container waarna de inwerptrommel wordt ontgrendeld en u een zak restafval (let op: 40 liter) in de container kunt doen.
 • Past er een gewone vuilniszak in de ondergrondse container voor restafval?
  Nee. Een standaard grijze of zwarte vuilniszak heeft een inhoud van 60 liter. De inwerpopening van de ondergrondse container is 40 liter. Een pedaalemmerzak van maximaal 40 liter past wel.
 • Ik wil graag mijn restafval naar een andere ondergrondse container brengen. Kan dat?
  U heeft toegang tot 2 ondergrondse containers. Indien u wilt wisselen van locatie(s) stuurt u een mailtje naar info@gemeente-steenbergen.nl met daarin uw naam, adres, het nummer van de container waar u nu gebruik van maakt en  containernummer en/of locatie waar u gebruik van wilt maken.
 • Ik heb nog geen afvalpas
  Als u nog geen afvalpas heeft, kunt u er een aanvragen. Stuur hiervoor een mailtje naar info@gemeente-steenbergen.nl met daarin uw naam en adres. De pas wordt na enkele dagen opgestuurd.
 • Mijn afvalpas doet het niet
  Lukt het niet om met uw afvalpas de ondergrondse container te openen? Controleer hier of het gaat om een container waarvan het nummer aan uw pas is gekoppeld. Heeft u de pas enkele seconden tegen de lezer op de container gehouden? Als de container na deze controles niet opengaat krijgt u de melding "onbekende pas" te zien op de lezer. Stuur in dit geval een mailtje naar info@gemeente-steenbergen.nl  met daarin uw naam en adres en het verzoek voor een nieuwe afvalpas.  Een nieuwe pas wordt na enkele dagen opgestuurd.
 • Ik verhuis binnenkort. Kan ik mijn afvalpas meenemen naar mijn nieuwe adres?
  Nee, de afvalpas hoort bij de woning. Wij vragen u de afvalpas achter te laten in de oude woning.
 • Ik ben verhuisd. In mijn nieuwe woning ligt geen afvalpas.
  U kunt een nieuwe afvalpas aanvragen. Stuur hiervoor een mailtje naar info@gemeente-steenbergen.nl met daarin uw naam en adres en het verzoek voor een nieuwe pas in verband met uw verhuizing. De pas wordt na enkele dagen opgestuurd.
 • Wat doe ik als de ondergrondse container vol is?
  Bel dan naar 140167, ook 's avonds en in het weekend. U krijgt dan het calamiteitennummer dat u kunt bellen. Een buitendienstmedewerker komt u helpen.

Minicontainers (in de volksmond kliko's)

 • Kan ik een grotere of kleinere GFT-container krijgen?
  Dat kan alleen als u kort geleden verhuisd bent. U dient binnen 4 weken na de verhuizing het verzoek voor een grotere of kleinere container aan ons door te geven via info@gemeente-steenbergen.nl.
 • Ik woon in het buitengebied. Kan ik een kleinere restafvalcontainer krijgen?
  Alleen bij huishoudens in het buitengebied of bij woningen in lintbebouwing wordt het restafval één keer in de 4 weken aan huis ingezameld. In principe wordt hiervoor een container van 240 liter gebruikt. Zo heeft u voldoende ruimte om uw restafval in kwijt te kunnen. Mocht u toch een container van 140 liter willen, stuur dan een mailtje naar info@gemeente-steenbergen.nl en vermeldt daarin uw adres, het verzoek voor een kleinere restafvalcontainer, uw mailadres en uw telefoonnummer.
 • Kan ik mijn papiercontainer inleveren?
  Nee, u kunt uw papiercontainer niet inleveren.
 • Kan ik mijn PD container inleveren?
  Nee, u kunt uw container voor plastic verpakkingsmateriaal en drankenkartons niet inleveren.
 • Blijft de mogelijkheid tot kwijtschelding van de afvalstoffenheffing bestaan?
  Ja, deze mogelijkheid blijft bestaan.
 • Ik heb een grote tuin en daardoor veel GFT. Kan ik een extra minicontainer voor GFT krijgen?
  Ja, dat kan. Daar zijn wel -net als nu ook al het geval is- extra kosten aan verbonden. Deze kunt u aanvragen door het sturen van een mail naar info@gemeente-steenbergen.nl.
 • Kan ik een extra minicontainer voor oud papier en karton (OPK) krijgen?
  Ja, dat kan. Deze kunt u aanvragen door het sturen van een mail naar info@gemeente-steenbergen.nl.
 • Kan ik een extra minicontainer voor PD (plastic verpakkingsafval en drankkartons) krijgen?
  Ja, dat kan. Deze kunt u aanvragen door het sturen van een mail naar info@gemeente-steenbergen.nl.
 • Wanneer worden mijn containers geleegd?
  Raadpleeg hiervoor de folder met inzamelroutes. De folder heeft u maart 2018 in uw brievenbus gekregen.
 • Hoe vaak worden mijn containers geleegd?
  De GFT-container en de PD-container worden elk eens per 2 weken geleegd. De papiercontainer wordt eens per maand geleegd. De restafvalcontainer (in het buitengebied en bij lintbebouwing) wordt eens per 4 weken geleegd.
 • Mogen grijze /zwarte vuilniszakken in de container voor PD (plastic verpakkingsafval en drankenkartons)?
  Nee, als u PD in een grijze of zwarte vuilniszak in de PD-container doet, dan geeft dat problemen bij het sorteren. Wij vragen u dus om ofwel het PD los (zonder zak) in de PD-container te doen, ofwel een afvalzak/plastic tasje van een andere (lichte) kleur te gebruiken.
 • Ik verhuis binnenkort. Kan ik mijn containers meenemen naar mijn nieuwe adres?
  Nee, de containers horen bij de woning.
 • Ik ben verhuisd. Bij mijn nieuwe woning staan geen containers voor GFT, PD of OPK.
  U kunt nieuwe containers aanvragen. Stuur hiervoor een mailtje naar info@gemeente-steenbergen.nl met daarin uw naam en adres. Geef daarbij duidelijk aan om welke containers het gaat. De containers worden na enkele dagen bij u thuis gebracht.

Scheiden van grondstoffen

 • Wat betekent het scheiden van grondstoffen?
  Onder afvalscheiding wordt verstaan het apart houden en aanbieden/wegbrengen van herbruikbare grondstoffen, zoals GFT, oud papier en karton, plastic verpakkingen en drankenkartons, textiel, glas en gescheiden grof huishoudelijk afval zoals bijvoorbeeld hout en gips.
 • Hoe kan ik mijn afval thuis sorteren?
  Alle laagbouwwoningen hebben drie minicontainers, één voor GFT, oud papier en PD (plastic verpakkingen en drankenkartons). De GFT-container en PD-container worden om en om wekelijks geleegd. Oud papier wordt elke maand opgehaald. De inzameldata vindt u in de nieuwe inzamelroute die u maart 2018 in de bus heeft gekregen.
  Bij hoogbouw (flats, appartementencomplexen ed) bekijken we per locatie hoe we het beste grondstoffen kunnen inzamelen, bijvoorbeeld via de milieuparkjes bij winkelcentra of met inzamelcontainers in en rondom het gebouw.
 • Kan ik luiers en incontinentiemateriaal apart aanbieden?
  Nee, luiers en incontinentiemateriaal worden niet apart ingezameld. Dit materiaal hoort dus in de restafvalcontainer. Momenteel wordt vanuit de rijksoverheid, samen met producenten en verwerkers onderzocht hoe luiers veilig verwerkt en gerecycled kunnen worden. We houden de ontwikkelingen in de gaten.
 • Kunnen de drankenkartons niet gewoon bij het oud papier en karton?
  Nee, drankenkartons moeten bij het plastic verpakkingsafval. De sorteerinstallatie kan deze twee stromen prima scheiden, zodat ze optimaal kunnen worden gerecycled.
 • Zijn drankenkartons niet moeilijk te recyclen omdat ze een speciale beschermlaag hebben?
  Als ze apart worden ingezameld zijn de verschillende beschermlagen gemakkelijk van elkaar te scheiden waarna ze afzonderlijk worden hergebruikt.
 • Waar vind ik meer informatie over het scheiden van afval en wat in welke container moet?
  Kijk voor meer informatie over afval scheiden op www.afvalscheidingswijzer.nl. Let op! In onze gemeente zamelen we het blik niet apart in. Dit mag bij het restafval.

Over chips en barcodes

 • Waarvoor worden de barcode en de chip in de container gebruikt?
  Op de nieuwe containers zit aan de zijkant een sticker met barcode waarop staat voor welke afvalsoort de container bedoeld is en bij welk adres de container hoort. De chip geeft per afvalstroom (OPK, PD en GFT) inzicht in het aantal containers dat wekelijks wordt aangeboden.
  Containers zonder chip worden niet geleegd, zo voorkomen we dat bijvoorbeeld bedrijfsafval, wordt ingezameld. Verder kunnen de barcode en de chips gebruikt worden voor bijvoorbeeld het identificeren van gevonden containers en het bijhouden van defecten en reparaties.