gemeente Steenbergen | Minicontainers (kliko’s)

Artikel Minicontainers (kliko’s)

Kan ik een grotere of kleinere GFT-container krijgen?

Dat kan alleen als u kort geleden verhuisd bent. U dient binnen 4 weken na de verhuizing het verzoek voor een grotere of kleinere container aan ons door te geven via info@gemeente-steenbergen.nl.

Ik woon in het buitengebied. Kan ik een kleinere restafvalcontainer krijgen?

Alleen bij huishoudens in het buitengebied of bij woningen in lintbebouwing wordt het restafval één keer in de 4 weken aan huis ingezameld. Hiervoor wordt een container van 240 liter gebruikt. Zo heeft u voldoende ruimte om uw restafval in kwijt te kunnen. Wilt u toch een container van 140 liter? Stuur dan een mail naar info@gemeente-steenbergen.nl. Zet deze informatie in uw mail:

  • uw adres
  • uw e-mailadres
  • uw telefoonnummer
  • het verzoek voor een kleinere restafvalcontainer.

Kan ik mijn papiercontainer inleveren?

Nee, u kunt uw container voor oud papier en karton niet inleveren.

Kan ik mijn PMD-container inleveren?

Nee, u kunt uw container voor plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons niet inleveren.

Blijft de mogelijkheid tot kwijtschelding van de afvalstoffenheffing bestaan?

Ja, deze mogelijkheid blijft bestaan.

Ik heb een grote tuin en daardoor veel GFT. Kan ik een extra minicontainer voor GFT krijgen?

Ja, dat kan. Een extra container is gratis. Deze kunt u aanvragen door een mail te sturen naar info@gemeente-steenbergen.nl.

Kan ik een extra minicontainer voor oud papier en karton (OPK) krijgen?

Ja, dat kan. Deze kunt u aanvragen door een mail te sturen naar info@gemeente-steenbergen.nl.

Kan ik een extra minicontainer voor PMD krijgen?

Ja, dat kan. Deze kunt u aanvragen door een mail te sturen naar info@gemeente-steenbergen.nl.

Wanneer worden mijn containers geleegd?

U kunt dit bekijken via de AfvalWijzer-app. Of op www.mijnafvalwijzer.nl. Tot slot kunt u terecht op de pagina met de verschillende inzamelroutes.

Waarom wordt de papieren afvalkalender niet meer huis aan huis verspreid?

Wilt u de afvalkalender liever als papieren versie? Dan kunt u de afvalkalender afhalen in het gemeentehuis. En ook bij de verschillende dorpshuizen in onze gemeente.

Hoe vaak worden mijn containers geleegd?

De GFT-container en de PMD-container worden allebei een keer per 2 weken geleegd. De papiercontainer wordt 1 keer per maand geleegd. De restafvalcontainer in het buitengebied en bij lintbebouwing wordt een keer per 4 weken geleegd.

Mogen grijze of zwarte vuilniszakken in de container voor PMD (Plastic verpakkingsafval, Metalen verpakkingen (blik) en Drankenkartons)?

Nee, het geeft problemen bij het sorteren als u PMD in een grijze of zwarte vuilniszak in de PMD-container doet. Wij vragen u dus om het PMD zonder zak in de PMD-container te doen. Of een afvalzak van een andere kleur te gebruiken.

Ik verhuis binnenkort. Kan ik mijn containers meenemen naar mijn nieuwe adres?

Nee, de containers horen bij de woning.

Ik ben verhuisd. Waarom staan er bij mijn nieuwe woning geen containers voor GFT, PMD of OPK?

U kunt nieuwe containers aanvragen. Stuur hiervoor een mail naar info@gemeente-steenbergen.nl met daarin uw naam en adres. Geef daarbij duidelijk aan om welke containers het gaat. De containers worden na enkele dagen bij u thuis gebracht.