gemeente Steenbergen | Algemeen

Artikel Algemeen

Wat verandert er in 2024?

Onze gemeente ontwikkelt zich snel. Ook op het gebied van afvalinzameling gaan we met onze tijd mee. Daarom zijn we per 1 januari 2024 overgestapt naar Saver als de nieuwe inzamelaar voor de gemeente Steenbergen. Voor u verandert er weinig. Lees meer over Saver als nieuwe inzamelaar.

Wat is omgekeerd inzamelen?

Omgekeerd inzamelen betekent dat herbruikbare grondstoffen aan huis worden ingezameld. Als bewoner brengt u restafval naar een ondergrondse verzamelcontainer in de wijk.

Welke soorten afval haalt de gemeente thuis bij u op?

  • Groente-, fruit- en tuinafval (GFT)
  • Oud papier en karton (OPK)
  • Plastic verpakkingsafval, Metalen verpakkingen (blik) en Drankenkartons (PMD)

Bewoners van hoogbouw en appartementen brengen OPK en PMD naar het dichtstbijzijnde milieuparkje. Of naar een verzamelcontainer in het gebouw. Glas en textiel kunnen inwoners inleveren in de glas- en textielcontainers.

Waarom wordt niet gewoon alles bij elkaar ingezameld en ergens centraal gescheiden?

Dat heeft verschillende redenen:

  • Niet alle afvalstromen kunnen even goed gescheiden worden als ze samen worden ingezameld.
  • Niet alle afval dat op een centrale plek wordt gescheiden is van goede kwaliteit. Zo kan keukenafval dat wordt gescheiden niet tot compost worden verwerkt door vervuiling uit de rest van het afval.

Moet ik ook apart gaan betalen voor mijn restafval?

Nee, u blijft op dezelfde manier afvalstoffenheffing betalen als nu. De gemeente heeft momenteel geen plannen om het betalen per afvalinworp in te voeren.

Wordt grof huishoudelijk afval (Big bag) nog steeds opgehaald als u daarom vraagt?

Ja, dat blijft hetzelfde.