gemeente Steenbergen | Scheiden van afval

Artikel Scheiden van afval

Wat betekent het scheiden van grondstoffen?

Het scheiden van grondstoffen betekent het apart houden en aanbieden/wegbrengen van herbruikbare grondstoffen. Zoals GFT, oud papier en karton, plastic verpakkingen en drankenkartons. En van textiel, glas en gescheiden grof huishoudelijk afval zoals hout en gips.

Hoe kan ik mijn afval thuis sorteren?

Alle laagbouwwoningen hebben 3 minicontainers. 1 voor GFT, 1 voor oud papier en 1 voor PMD (plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons). De GFT-container en PMD-container worden om en om wekelijks geleegd. Oud papier wordt elke maand opgehaald.
Bij hoogbouw zoals flats en appartementencomplexen bekijken we per locatie hoe we het beste grondstoffen kunnen inzamelen. Dit doen we bijvoorbeeld via de milieuparkjes bij winkelcentra of met inzamelcontainers in en rondom het gebouw.

Kan ik luiers en incontinentiemateriaal apart aanbieden?

Nee, luiers en incontinentiemateriaal worden niet apart ingezameld. Dit materiaal hoort dus in de restafvalcontainer. Momenteel onderzoekt de overheid samen met producenten en verwerkers hoe luiers veilig verwerkt en gerecycled kunnen worden. We houden de ontwikkelingen in de gaten.

Kunnen de drankenkartons niet gewoon bij het oud papier en karton?

Nee, drankenkartons moeten bij het plastic verpakkingsafval. De kartons hebben vaak een speciale plastic beschermlaag aan de binnenkant.

Waar laat ik mijn kerstboom?

De boom mag u in kleine stukken knippen/zagen en in de GFT-container doen. Zorg ervoor dat deze stukken ook echt klein zijn, zodat deze niet vast komen te zitten. U kunt de boom ook gratis bij de milieustraat inleveren.

Waar vind ik meer informatie over het scheiden van afval?

Kijk voor meer informatie over afval scheiden op www.afvalscheidingswijzer.nl.

Waarvoor worden de barcode en de chip in de container gebruikt?

Op de containers aan huis zit aan de zijkant een sticker met een barcode. Daarop staat voor welke afvalsoort de container bedoeld is. Ook zit er een chip in de container. Aan de hand van de sticker en de chip kunnen we zien bij welk adres de container hoort

Waarom worden containers zonder chip niet geleegd?

Zo voorkomen we dat bijvoorbeeld bedrijfsafval wordt gezameld. Verder kunnen de barcode en de chips gebruikt worden voor bijvoorbeeld het terugvinden containers. Of voor het bijhouden van kapotte containers en reparaties.