gemeente Steenbergen | Afvalstoffenheffing

Artikel Afvalstoffenheffing

Ik scheid mijn afval beter. Toch is mijn aanslag afvalstoffenheffing gestegen. Hoe kan dat?

Dit heeft verschillende redenen. Zo zijn inzamelkosten en verwerkingskosten van sommige afvalsoorten door de groeiende economie duurder geworden. We zien inderdaad dat inwoners het afval in Steenbergen beter scheiden. Hier zijn we heel blij mee. Anders was het tarief meer gestegen.

Maakt de gemeente winst op mijn afvalstoffenheffing?

Nee. Het geld dat u betaalt voor de afvalstoffenheffing, gebruiken we alleen om de kosten te dekken van de afvalinzameling en afvalverwerking. U betaalt dus niet meer geld dan wij hiervoor nodig hebben. Ook mogen wij dit geld niet gebruiken voor andere uitgaven die niets met afval te maken hebben.