gemeente Steenbergen | Onkruidbeheersing op verhardingen

Artikel Onkruidbeheersing op verhardingen

Onkruid is regelmatig te zien in het straatbeeld. Zeker op warme dagen met regen groeit er veel onkruid. De gemeente verwijdert onkruid op verhardingen. Zoals wegen, paden, stoepen en goten.

De gemeente gebruikt hiervoor geen chemische of giftige middelen. Dit is niet goed voor het milieu.

Geen chemische middelen

De gemeente gebruikt geen chemische of giftige middelen om onkruid te beheersen. Deze zijn wettelijk verboden. Dit soort middelen zijn schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Als chemische middelen op onkruid worden gespoten, komt een deel op straten en wegen terecht. Bij regen stromen deze stoffen naar het rioolwater, oppervlaktewater en grondwater. Ons drinkwater wordt gemaakt van grondwater en oppervlaktewater. Het voorkomen van vervuiling is dus belangrijk. Zo houden we ons drinkwater veilig en betaalbaar.

Nieuwe manier van onkruid beheersen

Als we onkruid beheersen, doen we dit met heet water, hete lucht, door te branden, door te borstelen of door te maaien. Dit is beter voor het milieu. Onkruid wordt op deze manier niet altijd tot aan de wortel verwijderd. Onkruid groeit daarom vaak sneller terug. Hierdoor ziet u meer onkruid op straat dan vroeger.
Onkruid langs de erfgrens

De onkruidbeheersing door de gemeente wordt uitgevoerd op 30 cm vanuit de erfgrens van uw huis of bedrijfspand. Dit doen we om beschadigingen aan uw eigendommen te voorkomen. Houd de 30 cm langs uw erfgrens zelf op een milieuvriendelijke manier schoon. Let erop dat uw planten niet te ver over de erfgrens hangen of groeien.

Wilt u onkruid verwijderen? Doe dit dan op een milieuvriendelijke manier. Pluk, krab of borstel met speciale onkruidborstels. Is het oppervlakte te groot voor handwerk? Giet dan kokend water over het onkruid of gebruik een handbrandertje. Als u dit regelmatig herhaalt, zullen de wortels van het onkruid afsterven.

Onkruid in uw tuin heeft voordelen!

We noemen het onkruid, maar is dat het eigenlijk wel? Onkruid is namelijk goed voor de biodiversiteit in uw tuin. "Geef vooral ruimte aan planten en bloemen die oorspronkelijk al in Nederland voorkomen. Onze insecten komen daar juist op af voor voeding, nectar en om eitjes op te leggen. Laat bijvoorbeeld paardenbloemen lekker in je gazon staan. Ze zijn juist een welkome toevoeging! Als de knoppen beginnen te bloeien komen er bijen, hommels, zweefvliegen, vlinders en kevers op af. Bovendien bloeien ze al vanaf maart waardoor het al een vroege bron van nectar is", zegt Miranda Fieret, boswachter Natuurmonumenten in West-Brabant.