gemeente Steenbergen | Herinrichting Wilhelminastraat en omgeving

Artikel Herinrichting Wilhelminastraat en omgeving

De gemeente gaat de Wilhelminastraat en de Groene Kruisstraat in Dinteloord herinrichten. De straatbakstenen in de rijbanen worden hergebruikt en verder worden alle materialen vernieuwd. Het groen in de straat wordt opnieuw ingericht en vernieuwd. Verder worden er een aantal verkeerskundige wijzigingen doorgevoerd en worden de huisaansluitingen van het riool op gemeentegrond vervangen.

Wat is er al gedaan?

Inmiddels zijn er drie inwonersavonden geweest. Tijdens deze avonden hebben inwoners gereageerd op voorlopige ontwerpen van de herinrichting. Input van de afdeling groen en afdeling verkeer van de gemeente én van de inwoners heeft de basis gevormd voor het laatste ontwerp. In augustus kregen de bewoners de mogelijkheid om te reageren op het laatste ontwerp.

Wat gaat de gemeente nog doen?

In April 2024 zal gestart worden met de werkzaamheden. De bewoners zullen tijdig geïnformeerd worden over de planning en fasering van de werkzaamheden.