gemeente Steenbergen | WOZ-waarde

Artikel WOZ-waarde

Hoe bepaalt de gemeente de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) is de waarde van een pand of stuk grond. Bij het bepalen van de WOZ-waarde voor 2022 zijn wij uitgegaan van het bedrag dat uw pand waard was op 1 januari 2021 (de waardepeildatum). De WOZ-waarde is gelijk aan de verkoopprijs als u uw pand op 1 januari 2021 verkocht zou hebben. Wij bepalen de waarde van uw pand met behulp van marktgegevens van vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. De best vergelijkbare marktgegevens vindt u in het taxatieverslag van uw pand.
Als er iets is veranderd in de loop van 2021 (zoals nieuwbouw, verbouw of sloop van een pand), zijn wij uitgegaan van de nieuwe situatie zoals deze is op 1 januari 2022. Wij bepalen de waarde van dit pand wel met marktgegevens van vergelijkbare woningen op 1 januari 2021. Een voorbeeld: u bouwt in 2021 een serre aan uw huis. Om deze wijziging mee te nemen in de aanslag van 2022 wordt de staat van uw huis op 1 januari 2022 als uitgangspunt genomen, dit is dus met de serre. Deze situatie wordt vergeleken met de marktwaarde op 1 januari 2021 van vergelijkbare huizen.

Wijziging WOZ-waarde voor een Vrijstaande woning

Heeft u een vrijstaande woning? Dan bepalen wij de WOZ-waarde vanaf dit jaar aan de hand van het aantal vierkante meters (m2). Voorheen gebeurde dit aan de hand van het aantal kubieke meters (m3). Door deze wijziging kan uw WOZ-waarde ten opzichte van vorig jaar afwijken. De afgelopen jaren voerden we deze wijziging ook door bij alle andere woningtypen. Dit is een landelijke ontwikkeling.
Voor het omzetten van m3 naar m2 zijn o.a. luchtfoto's en bouwtekeningen geraadpleegd. Hierbij zijn in enkele gevallen ook (vergunningsvrije) onderdelen geconstateerd die bij de gemeente nog niet bekend waren. Zoals bijvoorbeeld een aanbouw, overkapping, zonnepanelen of een dakkapel. Omdat deze onderdelen wel een waarde hebben kan dit voor een hogere WOZ-waarde zorgen. Wilt u weten of er bij u veranderingen zijn geweest in de onderdelen? Raadpleeg dan het taxatieverslag. In het WOZ-loket staan ook de taxatieverslagen van voorgaande jaren.

Ik ben het niet eens met mijn WOZ-waarde, wat doe ik?

U neemt binnen 6 weken na de datum op uw aanslagbiljet contact op met 1 van onze taxateurs. U vertelt waarom u denkt dat uw WOZ-waarde niet klopt. Tijdens dit gesprek doet de taxateur een snelle controle (quickscan) op uw WOZ-waarde. Als blijkt dat de die inderdaad niet klopt, passen wij deze aan zonder dat u officieel bezwaar hoeft te maken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bezwaar indienen. Meer informatie over bezwaar WOZ waarde.