gemeente Steenbergen | Wie heeft er recht op leefgeld?

Artikel Wie heeft er recht op leefgeld?

Leefgeld is een wekelijkse bijdrage waar vluchtelingen uit Oekraïne recht op hebben. Belangrijk is dat de vluchteling is geregistreerd in het Basis Register Persoonsregistratie (BRP). De vluchteling moet zelf het leefgeld in ontvangst nemen.

Hoeveel leefgeld krijgt de vluchteling?

De vluchteling krijgt € 60 leefgeld per week per persoon. Voorwaarde is dat hij of zij geen ander inkomen heeft. Dit geldt voor kinderen en volwassenen Dit wordt uitbetaald vanaf het moment dat dit verzoek bij ons wordt ingediend.
Woont de vluchteling alleen of met een gezin bij iemand in huis in Steenbergen? Dan krijgt hij/zij naast deze € 60 euro per persoon, een extra bedrag per week extra uitgekeerd:

Aantal (per gezin)Bedrag
1 persoon € 75 per week
2 personen € 100 per week
3 personen € 112,50 per week
4 personen of meer € 125 per week

Het leefgeld wordt op dit moment contant uitbetaald.

Geen leefgeld bij werk of uitkering

Als een vluchteling van 18 jaar of ouder gaat werken, wordt het leefgeld van het hele gezin stopgezet. Dit gebeurt ook als iemand van 18 jaar of ouder een uitkering ontvangt van de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Werken levert meer op. Wie 3 dagen per week werkt tegen het minimumloon, verdient meer dan het leefgeld.

Wie kan het leefgeld afhalen?

Elke week wordt het leefgeld afgehaald op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1, Steenbergen, door de vluchteling zelf. Een afspraak kan gemaakt worden via 14 0167. Telkens wordt een afspraak gemaakt voor de week daarna.

Wat moet de vluchteling meenemen?

De vluchteling moet een identiteitsbewijs meenemen.

Vragen?

Voor vragen over leefgeld kunt u bellen naar 14 0167. Heeft u een tolk nodig? Geeft u dit dan aan wanneer u een afspraak maakt. U kunt ook contact opnemen met:

  • Vraagwijzer 0167 - 541131 van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 12.00 uur.
  • Vluchtelingenwerk Nederland, afdeling Steenbergen via anjacobs@vluchtelingenwerk.nl of 0167-563419 op maandag en donderdag tussen 09.00 - 11.00 uur.
  • Refugeehelp: het steunpunt van Rode Kruis Nederland via www.refugeehelp.com