gemeente Steenbergen | Leden adviesraad Verkeer gemeente Steenbergen stellen zich voor

Artikel Leden adviesraad Verkeer gemeente Steenbergen stellen zich voor

Op 1 juli 2021 is de nieuwe adviesraad Verkeer vastgesteld, met vertegenwoordigers uit alle kernen van Steenbergen en het buitengebied. Onder toeziend oog van een notaris zijn de leden door middel van een objectieve loting geselecteerd. De adviesraad zal het college gevraagd en ongevraagd adviseren over projecten die voortkomen uit het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) en het Meerjaren Uitvoeringsplan (MUP). De leden van de adviesraad stellen zich graag voor.

Bernard Hack

foto Bernard Hack
Vertegenwoordigt Kruisland

Mijn naam is Bernard Hack, ben 65 jaar oud en woon in Kruisland. Vorig jaar ben ik met vervroegd pensioen gegaan na een diensttijd van 44 jaar in het goederenvervoer. Ik heb in die jaren zowel nationaal als internationaal als chauffeur gewerkt. Ik ben bijna 40 jaar getrouwd met Lia Visser ook afkomstig uit Kruisland, en heb twee dochters en een kleinzoon en woon in de Molenstraat.

Ik ben net als mijn vrouw, al jaren betrokken bij het verenigingsleven in ons dorp: het schoolbestuur, de wijkvereniging, het oranje-feest comité, en als voorzitter van de biljartbond en de dorpsraad. Bij de biljartbond en de dorpsraad ben ik nog steeds actief betrokken. Vanuit de dorpsraad heb ik mij beschikbaar gesteld om deel te nemen in de verkeersadvies commissie.

Henk Groenendijk

Vertegenwoordigt Welberg foto Henk Groenendijk

Geboren in het stadshart van Rotterdam in 1956 is mijn familie na twee jaar verhuisd naar Zuidwijk waar ik met veel plezier heb mogen wonen tot midden in de opleiding Werktuigbouwkunde aan de HTS Dordrecht. Uiteindelijk heb ik mijn diploma aan de HTS Rijswijk behaald. Na wat korte werkervaringen ben ik gaan werken bij General Electric (GE) met als basis een werkplek in Bergen op Zoom. Begonnen in marketing ben ik doorgegroeid naar een werkveld tussen automatisering en bedrijfsprocessen in alle takken van dit internationale bedrijf. Ik heb in een continue stroom van uitdagingen vele projecten mogen leiden in Europa en bij meerdere divisies van GE. Inmiddels ben ik als zelfstandige werkzaam om organisaties te helpen producten, processen en dienstverlening te verbeteren. Steenbergen als woonplaats was een logische optie vanwege de aantrekkelijkheid van de stad en de ligging ten opzichte van de randstad. Inmiddels wonen we, mijn vrouw en ik, al weer 35 jaar op de Welberg.

Door mijn schilderbijdrage aan het klaproosviaduct N259 ben ik betrokken geraakt bij de dorpsraad Welberg en inmiddels vervul ik de rol van secretaris in diezelfde raad.
Via het gemeentelijk "gast van de raad"-programma ben ik diepgaand geïnteresseerd en geïnformeerd geraakt in het reilen en zeilen van onze gemeente, processen en uiteraard 'de politiek'. Als kroon op het werk van het tonen van interesse en vele lezen, ontving ik recent het certificaat voor deelname in de cursus "Politiek Actief". Daarnaast had ik me al aangemeld als vrijwilliger om de dorpsraad te vertegenwoordigen in de eerste ontwikkelingen van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) en heb daarmee alle eerdere sessies, die "werkplaatsen" werden genoemd, mee kunnen maken. Tevens mocht ik ideeën en aandachtspunten aandragen voor de discussies rond "visie Steenbergen 2040" en uiteraard zitten daar ook weer raakvlakken met het GVVP.

Diepgaande kennis en ervaring op het gebied van verkeer en vervoer kan ik vandaag nog niet claimen. Gezonde interesse in al het nieuwe wat ik op dit gebied kan en mag leren, ondersteund door een pragmatisch kritische blik op projecten maken mij wel een geëngageerd lid van de adviesraad. Het credo "meten is weten" zal ongetwijfeld vaak besproken worden. Luisteren is voor mij een groot deel van goede communicatie en een gezonde situatie met spanningsboog vereist woord en weerwoord om daarna in consensus de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan. Af en toe een kwinkslag en een vleugje humor helpt om groepsdynamiek positief aan te zetten.

Hans van Linschoten

foto Hans van Linschoten
Vertegenwoordigt Nieuw-Vossemeer

Mijn naam is Hans van Linschoten en woon samen met mijn vrouw op en naast de Heense Molen. Ik ben 69 jaar en gepensioneerd. In mijn werkzame leven heb ik zo'n kleine 40 jaar voor een groot chemisch bedrijf gewerkt. De eerste dertig jaren als leidinggevende van diverse operationele teams. De laatste tien jaar als veiligheidskundige. In deze functie heb ik zowel operationele teams als management geadviseerd. Uiteraard ging aan deze adviezen aardig wat onderzoekswerk vooraf. In je advies wil je graag naar "bron" aanpak, maar zelden lukt dit en zal je naar het beste alternatief moeten zoeken.

In de afgelopen vier jaar ben ik samen met de andere drie leden van de werkgroep Heense Molen actief om de leefomgeving en verkeersveiligheid voor onze bewoners naar een acceptabel niveau te krijgen.

Omdat wij deels en van oudsher aan Nieuw-Vossemeer zijn verbonden en ik persoonlijk een nauwe band heb met het dorp en zijn bewoners, wil ik beide kernen vertegenwoordigen in de adviesraad. Uiteraard zal ik de Werkgroep en Dorpsraad benaderen om naar de inwoners van deze kern te communiceren.

Als adviesraad werk je met en voor de Gemeente Steenbergen. Prioriteiten en belangen zullen wisselen per kern en ik snap dat niet iedereen zijn zin kan en zal krijgen. Ik hoop op een leuke praktische en realistische samenwerking met de adviesraad, gemeente en burgers van onze gemeente.

Hubert Visser

Vertegenwoordigt De Heen foto Hubert Visser

Mijn naam is Hubert Visser, 45 jaar oud, en woon met mijn gezin op de Heense Molen. Hier run ik samen met mijn broer een agrarisch bedrijf. Om een aantal redenen heb ik mij verkiesbaar gesteld. In mijn werk kom ik nog wel eens bijzondere verkeerssituaties tegen. Naast dat deze bijzonder zijn, zijn er ook een aantal gevaarlijke situaties binnen onze gemeente. Mijn kinderen fietsen elke dag naar school en zij maken ook nogal wat situaties mee die de aandacht verdienen. Daarnaast verandert onze gemeente continu. Door deze veranderingen die ook zijn weerslag hebben op het verkeer, vind ik dat wij als inwoners van Steenbergen mee moeten denken over hoe en waar in de toekomst de verkeersstromen moeten bewegen. Ik wil hier graag een bijdrage aan leveren voor een betere en vooral veiligere verkeerssituatie.

Harry Vlamings

foto Harry Vlamings
Vertegenwoordigt Dinteloord

Ik ben Harry Vlamings, 74 jaar oud en geboren en getogen in Dinteloord. Ik ben getrouwd met Tiny van Steenoven en heb drie kinderen Linda, Henriette en Pieter en vier kleinkinderen. Wij wonen In de Prins Constantijnstraat in Dinteloord. Ik ben lid ben van de Vereniging Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord.

Ik heb verschillende bedrijven onder mijn hoede gehad. Zo werd mijn bedrijf werd in 1980 verplaatst vanuit Dinteloord naar de Prins Reinierstraat in Steenbergen, op het industrieterrein Reinierpolder. Ook heb ik in 1980 een bedrijf gestart in De Mortel in Oost-Brabant. In 1992 heb ik het graanbedrijf en meststoffen Vogelaar overgenomen op de Prins Reinierstraat. In 2002 hebben we Lebeau bouwbedrijf overgenomen aan de Prins Reinierstraat. Daarnaast ontwikkelden we sporenelementen en aminozuren voor land– en tuinbouwgewassen, om de gewassen gezonder te houden door minder gewasbescherming middelen te gebruiken. Aan de Prins Reinierstraat is momenteel RUBIA 100% NATURAL COLOURS gevestigd, waarbij we werkten met natuurlijke kleurstoffen uit de Meekrap plant. We hebben ons bedrijf verkocht in 2008.

"Ik heb mij aangemeld voor de adviesraad Verkeer voor de veiligheid en rust voor de inwoners. Ik wil bijvoorbeeld graag een bijdrage leveren aan het ontlasten van Dinteloord van zwaar verkeer, zowel vrachtverkeer als landbouwverkeer. Ik kijk daarom met belangstelling uit naar een van de eerste projecten waar we ons over gaan buigen: de studies naar de rondwegen om Dinteloord en Steenbergen.