gemeente Steenbergen | Wie is er verantwoordelijk voor het gebruik van mijn persoonsgegevens?

Artikel Wie is er verantwoordelijk voor het gebruik van mijn persoonsgegevens?

De gemeente is verantwoordelijk voor de manier van verwerken van uw persoonsgegevens

Als u persoonsgegevens bij ons achter laat, zijn wij verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens. Wie zijn wij? Wij zijn de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders (college van B en W),de gemeenteraad en de ambtenaren.

Wie is verantwoordelijk voor wat?

De burgemeester is verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens die worden gebruikt voor de veiligheid.
De gemeenteraad is verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens die worden gebruikt bij de griffie, de raadscommissie en personeel van de gemeenteraad.
Onze organisatie kent ook nog andere onderdelen die zelf verantwoordelijk zijn voor de omgang met uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld de Rekenkamercommissie en de Commissie voor de Bezwaarschriftenprocedure, uitvoeringsorganen. Deze organisaties controleren en adviseren de burgemeester, het college van B en W en de gemeenteraad vanuit verschillende vakgebieden. Voor de uitvoering van de controles en het geven van adviezen kunnen zij uw persoonsgegevens ontvangen.

Wat is de rol van de functionaris Gegevensbescherming

De functionaris Gegevensbescherming is in dienst van de gemeente en heeft de wettelijke onafhankelijke toezichthoudende- en adviserende taak bij de uitvoering van de privacybescherming en informatiebeveiliging. Deze functionaris rapporteert jaarlijks zijn bevindingen en adviseert verbeterpunten.