gemeente Steenbergen | Wat zijn mijn privacyrechten?

Artikel Wat zijn mijn privacyrechten?

U heeft een aantal privacyrechten:

  • Inzageverzoek: U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u ons mag vragen of wij persoonsgegevens van u hebben vastgelegd en zo ja, welke. Meer informatie over inzageverzoek.
  • Recht op verbetering, aanvulling en afscherming: U heeft recht op verbetering aanvulling en afscherming. Dat houdt in dat u ons mag vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen. Meer informatie over recht op verbetering, aanvulling en afscherming.
  • Recht op verwijdering: U heeft recht op verwijdering. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Meer informatie over recht op verwijdering.
  • Recht op beperking van gebruik: U heeft recht op beperking van gebruik van uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen om gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Meer informatie over beperking van gebruik.
  • Recht van bezwaar: U heeft recht van bezwaar. Dit houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Meer informatie over recht van bezwaar.
  • Recht om persoonsgegevens over te dragen: U heeft het recht om persoonsgegevens over te dragen. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. U kunt dit echter niet verzoeken als wij een openbare taak uitvoeren of moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. Meer informatie over recht om persoonsgegevens over te dragen.